Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 1 - 2015 r.


OTWARTE MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1
im. ADAMA MICKIEWICZA W PŁYWANIU


1. Terminzawodów: 06.11.2015r.(piątek)
2. Godzina:

 • 10.00 – rozgrzewka
 • 10.30 – rozpoczęcie zawodów
 • 11.30 – ogłoszenie wyników.
3. Miejsce zawodów: kryta pływalnia MOSiR Krasnystaw.
4. Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Nr1 w Krasnymstawie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
5. Cele:
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie pływania.
 • Przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji.
 • Tworzenie tradycji pływackiej w szkole i środowisku krasnostawskim. 

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 1 - 2014 r.


Wyniki Otwartych Mistrzostw SP nr 1 w pływaniu .....
W dniu 5 listopada 2014 roku o godzinie 12.15 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkół nr1 im Adama Mickiewicza w Pływaniu. Zawody przeprowadzono na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piłsudskiego. Jak co roku organizatorami zawodów byli: Zespół Szkół nr1, Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
Celami zawodów było:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie pływania,
 • przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji,
 • tworzenie tradycji pływackiej w szkole i środowisku krasnostawskim.
Mistrzostwa skierowane były do dzieci i młodzieży z różnych szkół. Z zaproszenia skorzystały następujące szkoły: Zespół Szkół nr5, Zespół Szkół nr4, Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, dzieci z krasnostawskich przedszkoli oraz gospodarze mistrzostw dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr1. W sumie w mistrzostwach uczestniczyło osiemdziesięciu sześciu zawodników i zawodniczek. Ważnym elementem mistrzostw było wyłonienie najlepszych pływaków, przyszłych reprezentantów naszej szkoły na zbliżające się zawody pływackie organizowane przez Szkolny Związek Sportowy.
Rozstawienie zawodników przed zawodami nastąpiło zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Zawody rozegrano w następujących kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:
I kategoria - rocznik 2008 i młodsi (25m styl grzbietowy)
II kategoria - rocznik 2007-2006 (25m styl dowolny)
III kategoria - rocznik 2005 - 2002 (25m styl dowolny)
IV kategoria - rocznik 2001 - 1999 (25m styl dowolny)

V kategoria - rocznik 2005 – 1999 (50m do wyboru: grzbiet. klasyczny, dowolny)
Zawodnik miał prawo startu w jednym wybranym stylu na dystansie 50m (bez stylu motylkowego ponieważ regulamin Szkolnego Związku Sportowego nie przewiduje tego stylu w swoim programie) oraz obowiązek startu na dystansie 25m kraulem. Nad rzetelnym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska Polskiego Związku Pływackiego. Nagrodami były dyplomy za miejsca od pierwszego do trzeciego w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Zawody mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw. Duży wkład w profesjonalny przebieg zawodów: przygotowanie niecki basenu, obsługę komputerową mistrzostw, nagłośnienie imprezy, wykonanie prac porządkowych wnieśli rodzice z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw” działającego przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie, za co serdecznie dziękuję.
Andrzej Miciuła

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 1 - 2013 r.

Pobierz pliki


W dniu 30 października na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie, obyły się Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 1 w Pływaniu. Organizacją zawodów  zajął się : Zespół Szkół nr 1, Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Te, co roku organizowane zawody miały do spełnienia następujące cele:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
- popularyzację zdrowego stylu życia poprzez uprawianie pływania,
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji,
- tworzenie tradycji pływackiej w szkole.
Ważnym celem mistrzostw było wyłonienie kadry szkoły na zbliżające się zawody pływackie, organizowane jak co roku na jesieni przez Szkolny Związek Sportowy.
W zawodach wzięły udział dzieci reprezentujące wszystkie krasnostawskie szkoły Podstawowe oraz Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, Szkoła Podstawowa w Gorzkowie , Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym. W sumie do zawodów zgłoszono sześćdziesięcioro siedmioro dzieci i młodzieży. Wspomniane zawody Szkolnego Związku Sportowego „podyktowały” konkurencje i dystanse, które znalazły się w programie mistrzostw. Nad sprawnym przebiegiem zawodów opiekę roztoczyła komisja sędziowska, składająca się w całości z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 – sędziów zrzeszonych
w Polskim Związku Pływackim.
Zawody przeprowadzono w miłej, przyjaznej dzieciom atmosferze. Podstawowe cele imprezy sportowej zostały
spełnione. Wyniki znajdują się na stronach internetowych organizatorów zawodów. Wyłonieni mistrzowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami, które wręczyła Pani Marzena Morylowska Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie.
Duże słowa uznania należą się wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie mistrzostw i ich sprawny przebieg.
Andrzej Miciuła