Ubezpieczamy Dzieci !!! - do dnia 29 stycznia /czwartek/ przyjmujemy zapisy do ubezpieczenia dzieci biorących udział w zajęciach oraz zawodach. Ubezpieczenie jest dobrowolne - ze wskazaniem na dzieci biorące udział w zawodach rangi wojewódzkiej i krajowej. Koszt ubezpieczenia to 26 zł. na rok. Wszelkich informacji dot. szczegółów ubezpieczenia udziela Pani Nina z Gr. Sportowej, wpłaty prosimy uiszczać do P. Niny, Trenera, Instruktorów lub Skarbnika. W przypadku nie uiszczenia opłaty na ubezpieczenie - Klub nie będzie brał odpowiedzialności za wypadki, które mogą wystąpić podczas zajęć i zawodów.
Piątek /30.01.2015r/ - zajęcia dla wszystkich grup odwołane