Obóz techniczny 22.01.2017 – 29.01.2017

Obóz techniczny w drugim tygodniu ferii zimowych 22.01.2017 – 29.01.2017, zajęcia odbywają się dla wszystkich grup.

grupa sportowa I (A. Miciuła)                                        9.00 – 10.30                 14.30 – 16.00

grupa sportowa II (A. Miciuła)                                      10.30 – 11.30                16.00 – 17.00grupa sportowa III (R. Banszkiewicz)                            16.00 – 17.00

grupa sportowa IV (R. Banszkiewicz)                            17.00 – 17.45grupa sportowa V (S. Tomczyk)                                  16.00 – 16.45

grupa sportowa VI (P. Marcinkowska, A. Miciuła)          17.00 – 17.45

Zajęcia dla zawodników przygotowujących się
do Mistrzostw Polski

Zajęcia dla zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Polski w pierwszym tygodniu ferii zimowych od 16.01.2017 do 21.01.2017 godzina 9.00 – 10.30 i 15.00 – 16.30

Rozpoczynamy IX edycję Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - I runda - 29.01.2017


Drodzy Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw

Mija dziewiąty rok działalności naszego stowarzyszenia. To okres bogatej w wydarzenia historii, różnorodności obszarów działania, spełniających cele zawarte w statucie Klubu. Wszystkie plany funkcjonowania Wodnika - te wieloletnie, roczne i o krótszym okresie, skierowane były, zgodnie z założeniami,  do Waszych Dzieci. Zmieniające się Zarządy Klubu w tym okresie miały pełne ręce roboty, dzięki której Klub rozkwitał i kwitnie dalej (…). Również w 2016 roku miała miejsce statutowa zmiana Zarządu. Za ten wielki, społeczny wkład pracy wszystkim członkom ustępujących po sobie Zarządów Klubu chciałem serdecznie podziękować. Cały swój zapał włożyliście, by Wasze dzieci miały lepsze warunki do uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Wasza praca przełożyła się na promocję naszego miasta w województwie i kraju. To bardzo ważne dla dobrego funkcjonowania stowarzyszenia, by każdy rozumiał funkcję, którą ma do spełnienia i dobrze ją wypełniał. Bardzo ważnym elementem dobrze rozumianej pracy było pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu i tu trzeba przyznać, że odnotowaliśmy duże sukcesy. Ale też trzeba wspomnieć o wielkiej ilości projektów, które bez podania przyczyn obiektywnych zostały odrzucone, a wkład pracy piszących je nieodpłatnie osób był ogromny. Nie zniechęciło to jednak do dalszej pracy w tym kierunku. Nabywamy doświadczenia, czego efektem jest pozyskanie unijnych środków finansowych na zakup wyposażenia niezbędnego dla rozwoju potencjału naszej organizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Krasnystaw PLUS”. Uczestniczyliśmy również w projekcie ministerialnym „Umiem Pływać” i wdrażamy dalej ten projekt.

Wszystkie inicjatywy mające na celu dostępność do głównego nurtu naszego działania, jakim jest sport pływacki, przyniosły wielkie sukcesy sportowe. Przy nazwiskach naszych reprezentantów, zajmujących wysokie miejsca w zawodach pływackich krajowych i wojewódzkich, widnieje zawsze nazwa naszego miasta.

Klub odnosi sukcesy dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw, Powiatu Krasnostawskiego, za które w imieniu Zarządu Klubu bardzo dziękuję. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, w którym odbywa się prawie cała działalność sportowa Klubu, łącznie z obozami, których w minionym roku było cztery i zawodami pływackimi Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” oraz Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Klub od samego założenia działa przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie, posiada tam swoje pomieszczenie i adres do korespondencji, ale przede wszystkim na bazie dzieci i młodzieży opiera swoją działalność.

Nowy Rok przynosi nowe wyzwania, którym będziemy musieli podołać, ale na samym początku dobrze się zaczyna, jest to związane z pozyskaniem wspomnianych środków na wyposażenie. Przełoży się to na pewno na bardziej profesjonalną pracę z naszymi podopiecznymi, a to z kolei na poprawę wyników sportowych i ustanowienie nowych rekordów życiowych. W roku 2017 mamy do wysłania czwórkę reprezentantów na Mistrzostwa Polski, które odbędą się na początku marca w różnych miastach naszego kraju.

Spoglądamy w najbliższą przyszłość optymistyczne i tego optymizmu, jak i dużo szczęścia, zdrowia i radości, w Nowym 2017 Roku, w imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw życzy
                                                                                                                        Andrzej Miciuła

Końcoworoczne wydarzenia w Klubie

W dniu 22 grudnia 2016 roku na pływalni Aqua Lublin odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie „O Puchar Konrada Czerniaka” III Edycja. Celami imprezy było:
 
  1. Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży.
  2. Lekcja poglądowa techniki pływania delfinem w wykonaniu V-ce Mistrza Świata i Mistrza Europy Konrada Czerniaka.
 
Organizatorami zawodów byli: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Sportowa Akademia Konrada Czerniaka, Lublin Miasto Inspiracji, MOSiR „Bystrzyca” Lublin oraz Aqua Lublin. W zawodach mogli wystartować zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2003, 2004, 2005 i 2006 i młodsi, posiadający licencję PZP i ważne badania lekarskie. Każda kategoria wiekowa oceniana była osobno. W programie zawodów znalazły się cztery style pływackie na dystansie 50 metrów i 100 metrów stylem dowolnym. W zawodach brało udział 45 klubów pływackich, w sumie w zawodach wystartowało 522 zawodników. Wśród startujących nie zabrakło zawodniczek i zawodników z UKS Wodnik Krasnystaw. Nasze miasto reprezentowali: Krystian Zacharzyński, Laura Stawska, Wojciech Sławacki, Norbert Zacharzyński. Klasą dla siebie okazał się Wojciech Sławacki, który zdobył w dwóch startach dwa złote medale, zapewnił sobie w ten sposób pierwsze miejsce w kategorii na najlepszego zawodnika i otrzymał z rąk Konrada Czerniaka puchar oraz nagrodę rzeczową. Wyniki pozostałych zawodników znajdują się na megatiming.pl

Gratulacje dla reprezentacji za wspaniałą walkę sportową.W dniach 27.12.2016 – 31.12.2016 przeprowadzono obóz kondycyjny dla wszystkich grup ćwiczebnych. Dzieci i młodzież miała okazję doskonalić umiejętności pływackie oraz podnosić na wyższy poziom zdolności kondycyjne, koordynacyjne i gibkość. Zajęcia odbywały się na basenie, sali fitness, siłowni. Ważnym elementem, który wystąpił w trakcie treningów było uzyskanie dyplomu „JUŻ PŁYWAM” przez grupę obecnie prowadzoną przez instruktora pływania Pana Roberta Banaszkiewicza. Grupa dzieci jest przygotowywana do swoich pierwszych zawodów, które odbędą się 29 stycznia 2017 roku.

Andrzej Miciuła

IGRZYSKA, GIMNAZJADA i LICEALIADA 2016/2017
Zawody w pływaniu indywidualnym oraz sztafetowym - Finał Wojewódzki

W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyły się w Lublinie, na pływalni Aqua, zawody Wojewódzkie Szkolnego Związku Sportowego w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. Impreza została przeprowadzona przez głównego organizatora, w trzech poziomach nauczania i tak: dla szkół podstawowych były to Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dla gimnazjów - Wojewódzka Gimnazjada a dla szkół ponadgimnazjalnych - Wojewódzka Licealiada.
W zawodach uczestniczyło ponad 900 uczniów, zawodników z całego województwa. Byli to najlepsi sportowcy, którzy w zawodach półfinałowych rozgrywanych w 6 rejonach uzyskali najlepsze wyniki.

Z naszego Klubu w konkurencjach indywidualnych do zawodów wojewódzkich zakwalifikowali się: Adrianna Chmielewska, Michał Terlecki, Paweł Korzeniowski, Wojciech Sławacki, Gabriela Patyk, Małgorzata Terlecka, AnnaTerlecka, Wiktoria Wilgocka, Laura Stawska, Norbert Zacharzyński, Piotr Korzeniowski, Igor Kostrzanowski.

Nasi zawodnicy brali udział również w trzech sztafetach:
  • sztafeta dziewcząt 8 x 25m, reprezentująca Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie, w składzie której wystąpiły zawodniczki "Wodnika": Adrianna Chmielewska, Martyna Żuk, Gabriela Patyk, Laura Adamczyk, Aleksandra Poszytek, Zofia Żuk.
  • sztafeta 10x25m dziewcząt, reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, w składzie której wystartowały nasze obecne i byłe zawodniczki: Anna Terlecka, Wiktoria Wilgocka, Małgorzata Terlecka, Karolina Pomarańska, Julia Banach
  • sztafeta 10x25m chłopców, reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, w której brali udział zawodnicy "Wodnika": Norbert Zacharzyński, Radosław Poszytek, Bartosz Źrubek


Największy sukces na zawodach odnieśli:

  • Anna Terlecka, zajmując II miejsce w stylu dowolnym - sukces wartościowy z dwóch powodów: pierwszym była zmiana stylu związana z odniesioną parę miesięcy temu kontuzją, drugim poprawienie swojego rekordu życiowego na dystansie 50m stylem dowolnym.
  • Paweł Korzeniowski II miejsce w stylu klasycznym - poprawiony rekord życiowy.
  • Wojciech Sławacki - III miejsce w stylu klasycznym.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Gratulacje dla reprezentacji.

Andrzej Miciuła

Święty Mikołaj odwiedził dzieci na basenie:)

W poniedziałek, 5.12.2016 r., Święty Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedzili na zajęciach na basenie dzieci pływajace w UKS "Wodnik Krasnystaw". Nasze dzieci były jak zwykle grzeczne i otrzymały od Mikołaja słodkie prezenty :)

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w Pływaniu

W dniach 3-4 grudnia odbyły się w Pływalni Aqua przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. W zawodach prawo startu mieli zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi (12 lat i starsi), zgłoszeni przez kluby sportowe zrzeszone w LOZP. Zawodnicy spoza województwa mieli prawo startu poza konkursem. Wszyscy musieli posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencję Polskiego Związku Pływackiego. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”. W programie zawodów znalazły się trzy bloki startowe – dwa sobotnie i jeden niedzielny – pływano na odcinkach od 50 do 1500 metrów różnymi stylami pływania sportowego.

Czytaj więcej...

V runda Ligi Wojewódzkiej Dzieci i Młodzików 11-12 lat
V runda Ligi Wojewódzkiej Open –13 lat i starsi
Finał Multi Ligi 2016

W minioną sobotę 26 listopada bieżącego roku odbyła się ostatnia, podsumowująca runda cyklu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie miało miejsce na pływalni AQUA przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, AQUA Lublin, Urząd Miasta Lublin. Pod nazwą Multi Ligi kryje się cykl zawodów przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży w wieku jedenastu i  dwunastu lat oraz trzynastu i starszych, prowadzonych w pięciu rundach. Zawody rozpoczęły się od pierwszej rundy w Lublinie, następnie kolejne rundy odbywały się w różnych miastach województwa lubelskiego. Jedną z tych rund przyznano do organizacji miastu Krasnystaw. W Listopadzie organizatorzy zaplanowali rundę podsumowującą - opisywanej Ligi - kończącej zmagania sportowe w sezonie pływackim.

Sukcesy zawodników Wodnika w zawodach rejonowych Szkolnego Związku Sportowego

16 listopada 2016 r. na Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się Rejonowe Zawody Pływackie Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Liceów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
Zawody te zostały zorganizowane na zlecenie Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i stanowiły eliminacje do finałów wojewódzkich. Zawodnicy UKS "Wodnik Krasnystaw" startowali w Igrzyskach (szkoły podstawowe) i Gimnazjadzie reprezentując szkoły, do których uczęszczają.


Czytaj więcej...

UWAGA!!! Zmiana rachunku bankowego do wpłaty składek członkowskich

Zarząd UKS „WODNIK Krasnystaw” informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zostanie zamknięty rachunek bankowy w Bank BGŻ S.A. oddział Krasnystaw, na który dotychczas można było wpłacać składki członkowskie.
Od tego momentu jedynym rachunkiem, na który będzie można wpłacać składki członkowskie, jest rachunek:
Nr 46 8200 0008 2001 0017 3948 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie.

Przypominamy, że składki płacimy niezależnie czy dziecko uczęszcza na basen czy też nie.
TO SĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE !!!!


Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich. Szczegóły w zakładce -SPRAWY ORGANIZACYJNE-