29 kwietnia o godz. 16.30 w sali fitness Basenu odbędzie się roczne zebranie sprawozdawcze UKS "Wodnik Krasnystaw" - serdecznie zapraszamy.

Inauguracja 43 edycji zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka.

Mali pływacy idą w ślady starszych pływaków. W minioną sobotę odbyła się I runda zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka. Zawody przeprowadzono na pływalni Aqua przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Organizatorami zawodów byli: Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Bystrzyca” Sp. z o.o.
W programie zawodów znalazły się dystanse od dwudziestu pięciu do stu metrów, które młodzi sportowcy pokonywali w zależności od kategorii wiekowej różnymi stylami pływackimi. W zawodach mogli uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Zawodnicy wszystkich kategorii mieli prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Zgłoszenia zostały zweryfikowane wg zasad generalnych i regulaminu ligi. Zawodnicy byli klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.
W zawodach uczestniczyły wadzieścia dwa kluby pływackie z województwa,w sumie w zawodach uczestniczyło pięciuset pięćdziesięciu trzech zawodników. Nasze miasto reprezentował Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw, działający przy Publicznej Szkle Podstawowej nr1 w Krasnymstawie. W skład reprezentacji weszli: Zuzanna Zdybel, Karol Repeć, Lena Cichosz, Hubert Bartnik, Filip Stawski, Fabian Wiśniewski, Michał Matysiak, Łukasz Żukowski, Martyna Lewandowska, Adrianna Chmielewska,Laura Stawska.
Zawody przebiegły w miłej sportowej atmosferze, nie obeszło się jednak bez przykrych wiadomości dla niektórych zawodników związanych z dyskwalifikacjami za przedwczesne starty. W trakcie trwania zmagań sportowych doszło do wielokrotnego pobicia własnych rekordów życiowych przez zawodników. Niektórzy z nich wygrali konkurencje w swoich kategoriach wiekowych: Zuzanna Zdybel okazała się najszybsza na dystanse 25 metrów w stylu grzbietowym, Michał Matysiak wygrał 50 metrów stylem dowolnym. Trzecie miejsca zajęli w swoich
kategoriach wiekowych: Hubert Bartnik(25 metrów stylem klasycznym), Martyna Lewandowska (100 metrów stylem dowolnym). Szczegóły znajdują się na megatiming.pl
W imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw gratulacje krasnostawskim pływakom składa
Andrzej Miciuła

Terminy obozów UKS "Wodnik Krasnystaw" w 2019 roku

21.06.19 – 03.07.19 – obóz techniczny w Krasnymstawie
27.07.19 – 02.08.19 – obóz ogólnorozwojowy w Zębie
26.08.19 – 31.08.19 – obóz kondycyjny w Krasnymstawie

Plebiscyt - "Sportowiec Powiatu krasnostawskiego 2018" -
Norbert Zacharzyński najpopularniejszym sportowcem roku 2018.

5 marca 2019 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie Plebiscytu Sportowego powiatu krasnostawskiego. Kolejna 16. edycja przedsięwzięcia, postawiła sobie za cel promocję sportu i kultury fizycznej, krzewienie rywalizacji fair play, ducha przyjaźni i solidarności wśród młodego pokolenia mieszkańców naszego powiatu. Organizatorami Gali sportowej byli: Grupa Wydawnicza „Słowo” – wydawca tygodnika „Super Tydzień”, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Urząd Miasta Krasnystaw. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła Pani Teresa Hałas Posłanka na Sejm RP, która ufundowała i wręczyła puchar dla najlepszej drużyny. Na widowni nie zabrakło włodarzy powiatu i miasta: Starosty Krasnostawskiego pana Andrzeja Leńczuka, Burmistrza Krasnegostawu pan Roberta Kościuka, Wicestarosty Krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego, Przewodniczącego Rady Powiatu pana Witolda Boruczenko wraz z radnymi powiatowymi, Przewodniczącego Rady Miasta pana Janusza Rzepki wraz z radnymi. „Super Tydzień”  reprezentowała zastępca redaktora naczelnego pani Agnieszka Pastuszak Maksim.
Najpopularniejszymi Sportowcami Roku 2018 zostali: Przemysław Swatek reprezentujący LMKS w Krasnymstawie oraz Norbert Zacharzyński z UKS Wodnik Krasnystaw.
Najpopularniejszą Drużyną roku 2018 wybrano: KKS „Start 1944” Krasnystaw, a wyróżnienie w tej kategorii otrzymał UKS Amicus Łopiennik Górny.
W kategorii Sportowiec Specjalny wyróżniono: Zbigniewa Świdera, Marcina Kwiatkowskiego, Rafała Różańskiego, Łukasza Tomczaka, Tomasza Witkowskiego, Wioletę Szawaryn i Weronikę Czarnocką.
Kapituła oceniając wyniki sportowe orzekła, że tytuł Trenera Roku 2018 otrzymał duet: Pani Agnieszka Szadura i Pan Dariusz Zawada trenerzy UKS Amicus Łopiennik.

Za najlepszych sportowcow w 2018 roku Kapituła uznała:

Miejsce 10 – Oliwia Górecka
Miejsce 9 – Dawid Bielak
Miejsce 8 –Gabriela Cichosz
Miejsce 7 –Krystian Knap
Miejsce 6 –Angelika Terejko
Miejsce 5 - Kamil Sykuła
Miejsce 4 - Ernest Kopeć
Miejsce 3 - Tomasz Stasicki
Miejsce 2 - Norbert Zacharzyński
Miejsce 1 - Przemysław Swatek
źródło:http://www.krasnystaw-powiat.pl/ 
Najlepsze życzenia dla Norberta za godne reprezentowanie Klubu na zawodach w 2018 roku oraz gratulacje za osiągnięcie tytułu Napopularniejszego Sportowca Roku 2018.

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu

W dniach 2-3 lutego 2019 roku odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu. Zawody przeprowadzono na olimpijskiej pływalni „Aqua” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło dwadzieścia dziewięć klubów pływackich z województwa lubelskiego zrzeszonych w Polskim Związku Pływackim. W sumie w zawodach wzięło udział trzystu pięćdziesięciu dwóch zawodników. Z naszego miasta wystartowała jedenastoosobowa reprezentacja z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw” działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie. Wyjazd na mistrzostwa mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Zawody rozegrano w trzech blokach startowych, w których zawodnicy mogli wybrać z bogatego programu mistrzostw po dwie konkurencje w każdym z bloków. Prawo startu w mistrzostwach mieli zawodnicy urodzeni w roku 2007 i starsi. Wszyscy zawodnicy podzieleni zostali na trzy kategorie: młodzików, juniorów, open.
Krasnostawianie zdobyli jedenaście medali, w tym dwa złote, siedem srebrnych i dwa brązowe . Najlepiej z rodzimego Klubu zaprezentował się Wojciech Sławacki. Dziękujemy naszym sportowcom ze godne reprezentowanie Krasnegostawu w województwie.
Andrzej Miciuła

Podsumowanie obozu technicznego

W  dniu 31 grudnia 2018 roku miało miejsce miłe wydarzenia pływackie podsumowujące techniczny obóz pływacki trwający od 27.12.2018 – 31.12.2018 roku. Dzieci z trzech grup nauki pływania były poddane procesowi nauczania pływania trwającego od września do końca grudnia. Efektem tej nauki był egzamin na dyplom „Już Pływam”, który zaliczyło czternaścioro dzieci. Gratulacje dla wszystkich dzieci uczących się pływać a przede wszystkim nagrodzonych dyplomami. Przy okazji serdeczne życzenia noworoczne dla wszystkich członków Klubu. Andrzej Miciuła :))

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 Lat w Pływaniu

W dniach 09-16.12.2018 odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 15 lat. Zawody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorami mistrzostw byli: Polski Związek Pływacki, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.W kalendarzu PZP przewidziano dwa razy w roku zawody pływackie noszące rangę Mistrzostw Polski; są to Letnie Mistrzostwa Polski i Zimowe Mistrzostwa Polski. Różnią się nie tylko porą roku w której są rozgrywane ale długością basenu na jakim zostały rozegrane. Letnie Mistrzostwa Polski rozgrywane są na pięćdziesięciometrowym basenie a zimowe na dwudziestopięciometrowym.
W zawodach prawo startu mieli zawodnicy 15–letni, zgłoszeni przez kluby lub PZP, posiadający licencję zawodniczą, wszyscy zawodnicy musieli posiadać aktualne badania lekarskie. Program zawodów rozłożono na trzy dni, rano odbywały się eliminacje, a po południu finały. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonał organizator na podstawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni w okresie 15 miesięcy poprzedzających imprezę – według Rankingu Europejskiego. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów były rozgrywane finały "A" i finały "B". Zawodnik miał prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych. W czasie zawodów obowiązywały przepisy PZP i FINA.
W mistrzostwach uczestniczyły 124 kluby pływackie z całej Polski, w sumie w zawodach wzięło udział czterystu sześćdziesięciu dziewięciu zawodników. Wśród nich Norbert Zacharzyński reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Krasnymstawie. Krasnostawianin zdecydował się na starty w stylu klasycznym (50, 100 i 200m.) i stylu zmiennym na dystansie 100m.
Udział Norberta był wynikiem kilkumiesięcznych przygotowań ujętych w procesie treningowym, zawodnik wykorzystał bardzo dobrą bazę treningową znajdującą się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, korzystał z odnowy biologicznej. Jego trening był oparty na badaniach dotyczących wpływu wysiłku fizycznego na zakwaszenie organizmu. Cykl przygotowań jak i wyjazd zawodnika mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Udział w Mistrzostwach Polski Norberta Zacharzyńskiego dostarczył wielu emocji. Zawodnik w pierwszym dniu zawodów; rano, zakwalifikował się do finału A na 50 m. stylem klasycznym. W swoim starcie finałowym, który odbył się wieczorem, zajął nielubiane przez zawodników czwarte miejsce. Drugiego dnia w tym samym stylu ale na dystansie 100m. zdobył brązowy medal. Trzeci dzień mistrzostw był najcięższy dla zawodnika, ponieważ pływał 200m. stylem klasycznym i 100 zmiennym - kolejno zajmując miejsce piąte i jedenaste.
Serdeczne gratulacje dla zawodnika.
Andrzej Miciuła.

Finał "Szuwarka"

W niedzielę w Krasnymstawie odbył się finał tegorocznej Ligi Pływackiej „Szuwarek”. Jest to całoroczny cykl zawodów pływackich skierowanych do zawodników i zawodniczek w wieku od 7 do 13 lat.
Uczestnikami Ligi są dzieci należące do klubów pływackich z obszaru całego województwa lubelskiego, zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim. W każdej rundzie, a w tym roku było ich sześć, zawodnicy odpowiednio do zajętych miejsc otrzymują punkty.
Do ostatniej i najważniejszej rundy zawodów, zgłoszonych zostało 183 zawodników z Białej Podlaskiej, Lublina, Puław, Lubartowa, Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Bychawy, Ryk i oczywiście Krasnegostawu.
Wydarzenie rozpoczął wicestarosta powiatu krasnostawskiego Marek Nowosadzki oraz dyrektor MOSiR-u Tomasz Żerebiec. Wraz z burmistrzem Krasnegostawu Robertem Kościukiem wręczali oni najlepszym zawodnikom puchary i nagrody rzeczowe.
Z 7-latków najlepsza okazała się Zuzanna Zdybel z Wodnika Krasnystaw
wśród dziewcząt oraz Franciszek Rudawski z Lublinianki wśród chłopców. Jeżeli chodzi o zawodników w wieku 8 lat nie do pokonania okazał się Szymon Pietraś AZS UMCS Lublin, a wśród dziewcząt Julia Dymowicz z Lublinianki. Z zawodników 9-letnich złote puchary otrzymali Antonina Szabała z SP 3 Lubartów i Cezary Rudawski z Lublinianki. Z 10-latków najlepszymi byli: Oliwia Grączak z Olimpii Lublin i Hubert Żaczek z Wisły Puławy. Wśród dziewcząt w wieku 11-12 lat zwyciężyła Nikola Jasik z Wisły Puławy, a wśród chłopców Maksymilian Mich z AZS AWF Biała Podlaska. Jeżeli chodzi zaś o zawodniczki w wieku 13 lat i starsze na najwyższym miejscu na podium stanęła Adrianna Chmielewska, a z zawodników Norbert Zacharzyński, oboje z Wodnika Krasnystaw.
Źródło: http://www.lublin112.pl

Krasnostawska Liga Pływacka „Szuwarek” mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
Zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami za zdobyte miejsca w VI rundzie ligi i pucharami oraz nagrodami rzeczowymi w podsumowaniu cyklu zawodów. Dekoracji dokonali Pan Robert Kościuk Burmistrz Krasnegostawu, Pan Marek Nowosadzki Wicestarosta Krasnostawski, Pan Tomasz Żerebiec Dyrektor MOiSR w Krasnymstawie.
W imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw składam szczere podziękowanie Włodarzom Miasta i Powiatu, których obecność podniosła rangę zawodów. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w prace związane ze sprawnym przebiegiem zawodów. Gratuluję wszystkim dzieciom i młodzieży uczestniczącym w cyklu krasnostawskich zawodów.
Andrzej Miciuła

XIV Gwiazdkowy Puchar Zakopanego

W ubiegłą niedzielę 9 grudnia odbył się Puchar Zakopanego. Zawody przeprowadzono na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu przy ulicy Bronisława Czecha w Zakopanem. Organizatorami zawodów byli Klub Sportowy Płetwal i Klub Sportowy Frajda, obydwa ze stolicy Tatr.
Impreza zyskała zainteresowanie wielu klubów z południowej Polski wśród których znalazł się Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw". Organizatorzy zawodów przewidzieli prawo startu dla zawodników w różnym wieku, dokonano podziału na kategorie wiekowe w których przeprowadzono rywalizację sportową.Zawody były rozgrywane seriami na czas zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego i regulaminem zawodów. W zawodach uczestniczyło dwustu trzydziestu zawodników z piętnastu klubów pływackich.
Na dzieciach zrobiło wielkie wrażenie miejsce w którym odbyły się zawody: miasto z jego oryginalną architekturą, góry i bliskość Giewontu, skocznie narciarskie - mijaliśmy się z członkami reprezentacji Polski w skokach narciarskich, którzy mieli przerwę w Pucharze Świata. Dzieci podziwiały drewniany dom Kamila Stocha, wybudowany w stylu zakopiańskim. Nie zabrakło czasu na zapoznanie się z historią, kulturą, przyrodą i geografią
regionu w Muzeum Tatrzańskim.
Bardzo ważnym celem wyjazdu była integracja Klubu. Było bardzo dużo czasu w podróży na rozmowy, wymianę poglądów sportowych młodzieży i dzieci oraz obserwację. I tu nalżą się słowa uznania dla najmłodszych członków naszego Klubu, którzy bardzo dzielnie znieśli rozłąkę ze swoimi rodzicami a trzeba wiedzieć, że dla niektórych był to pierwszy raz. Na słowa uznania zasługuje również młodzież z Wodnika, dająca bardzo dobry przykład nie tylko w sporcie ale i kulturze osobistej.
Same zawody minęły w przyjaznej, sportowej atmosferze. Organizatorzy zawodów stanęli na wysokości zadania.UKS "Wodnik Krasnystaw" zajął drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.
Multimedalistami (w trzech startach trzy złote medale) zostali:
 • Michał Matysiak,
 • Adrianna Chmielewska,
 • Wojciech Sławacki.
W sumie zawodnicy z Krasnegostawu wywalczyli dwadzieścia dwa medale, w tym jedenaście złotych, cztery srebrne i siedem brązowych. Szczegółowe informacje znajdują się na megatiming.pl.
Cele udziału w zakopiańskich zawodach zostały osiągnięte. Dla dzieci było to niezapomniane przeżycie.Gratulacje za sportową postawę dla całej reprezentacji Klubu.
Andrzej Miciuła

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego

W sobotę i niedzielę odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. Mistrzostwa przeprowadzono na pływalnia Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich.
Organizatorami mistrzostw byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, MOSiR „Bystrzyca” Lublin, KU AZS UMCS Lublin. W zawodach prawo startu mieli zawodnicy ur. w roku 2006 i starsi (12 lat i starsi), posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego, zgłoszeni przez Kluby Sportowe.
Mistrzostwa rangi wojewódzkiej odbywają się dwa razy do roku. Często używa się nazwy mistrzostw letnich i zimowych. Różnią się długością basenu i z tym związanymi konkurencjami. Mistrzostwa letnie zawsze odbywają się na pływalni pięćdziesięciometrowej, zaś mistrzostwa zimowe na pływalni dwudziestopięciometrowej.
Na program zawodów składały się trzy bloki startowe, w których zawodnicy mieli wybór stylów pływackich i dystansów. Ustalono trzy kategorie wiekowe: młodzicy (12 –13 lat), juniorzy (14 – 15 lat) i open. Zawody były rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami PZP i FINA.
Według zasad ujętych w Regulaminie PZP: zawodnicy 17 letni i starsi mieli prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, zawodnicy 16 letni i młodsi mieli prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych w każdym bloku zawodów. Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane według. swimrankings.net. Mistrzostwa przeprowadzono przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło trzystu zawodników z dwudziestu siedmiu klubów pływackich. Wśród uczestniczących znalazła się reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Krasnymstawie w składzie: Adrianna Chmielewska, Laura Stawska, Michał Terlecki, Norbert Zacharzyński, Paweł Korzeniowski, Wojciech Sławacki. Wyjazd na zawody mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Bardzo długi – pływacko – okazał się dzień pierwszy z dwoma blokami startowymi. Rozgrzewka zaczęła się w tym dniu o godzinie ósmej czterdzieści pięć, a więc by na nią zdążyć musieliśmy wyjechać o siódmej trzydzieści. Zawody trwały do godziny dziewiętnastej do domu dotarliśmy przed dwudziestą. Zawody odbyły się w miłej sportowej atmosferze, a w trakcie ich trwania doszło wiele razy do ustanawiania własnych rekordów życiowych. W
pierwszym dniu zawodów, zawodnicy UKS Wodnik Krasnystaw wywalczyli szesnaście medali w tym: dziewięć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Multimedalistą z naszego krasnostawskiego Klubu został Norbert Zacharzyński, zdobywając siedem medali w tym: cztery złote, dwa srebrne i jeden brązowy.

W drugim dniu zawodów, odbył się jeden blok startowy ale nie zwolnił on od wczesnego niedzielnego wstawania, bo podobnie jak w dniu pierwszym mistrzostw rozgrzewka rozpoczęła się o godzinie ósmej czterdzieści pięć. Zawody zakończyły się po godzinie trzynastej - to nic w porównaniu z dniem poprzednim. Było bardzo dużo przeżyć związanych z uzyskiwanymi wynikami sportowymi. Trwała szlachetna sportowa rywalizacja w basenie pływackim, a po niej gesty szacunku dla wygranych. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy krasnostawskiego Klubu zdobywając kolejne medale. Do wspomnianego wcześniej Norberta Zachyrzyńskiego - zdobywcy największej ilości medali, dołączył w swojej kategorii wiekowej Wojciech Sławacki. Zawodnicy ci w podsumowaniu ogólnym za uzyskane rezultaty i z tym związane zdobyte miejsca zostali najlepszymi zawodnikami zawodów w swoich kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze spisali się pozostali członkowie krasnostawskiej reprezentacji, którzy zdobywali medale sławiąc dobre imię miasta w województwie: Adrianna Chmielewska, Laura Stawska, Michał Terlecki. Szczegóły zawodów znajdują się na stronie megatiming.pl
To nie koniec udziału, naszych wodniaków, w zawodach sportowych w tym roku kalendarzowym.

Dziękujemy za godne reprezentowanie naszego Klubu i miasta Krasnystaw.
Andrzej Miciuła

Finał Multi Ligi 2018

W minioną niedzielę 18 listopada bieżącego roku odbyła się ostatnia, podsumowująca runda cyklu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie miało miejsce na pływalni AQUA przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.
Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, AQUA Lublin, Urząd Miasta Lublin.
Pod nazwą Multi Ligi kryje się cykl zawodów przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży w wieku jedenastu idwunastu lat oraz trzynastu i starszych, prowadzonych w pięciu rundach. Zawody rozpoczęły się od pierwszej rundy w Lublinie, kolejne rundy odbywały się w różnych miastach województwa lubelskiego. Jedną z tych rund przyznano do organizacji miastu Krasnystaw. W Listopadzie organizatorzy zaplanowali rundę podsumowującą - opisywanej Ligi - kończącej zmagania sportowe w sezonie pływackim.
Prawo startu w zawodach mieli zawodnicy z klubów zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadający licencje Polskiego Związku Pływackiego i aktualne badania lekarskie. Na program zawodów składały się dystanse od pięćdziesięciu do czterystu metrów, które należało przepłynąć różnymi stylami. Każdy zawodnik mógł wybrać dwie konkurencje. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło trzystu siedemdziesięciu dwóch zawodników z dwudziestu ośmiu klubów pływackich. Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw był reprezentowany przez siedmioro zawodników byli to: Martyna Lewandowska, Krystian Zacharzyński, Igor Kostrzanowski, Laura Stawska, Adrianna Chmielewska, Wojciech Sławacki, Norbert Zacharzyński.
Bardzo dobrze spisał się w zawodach Norbert Zacharzyński, który w podsumowaniu ogólnym całej Ligi, w kategorii Open zajął trzecie miejsce. Szczegóły znajdują się na megatiming.pl
Gratulacje dla naszej reprezentacji, która godnie reprezentowała nasze miasto w województwie.
Andrzej Miciuła

Prezent z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Zacharzyński najlepszy w stylu klasycznym i zmiennym.

W dniach 10.11.2018-11.11.2018 w Łodzi odbyły się centralne zawody pływackie – Arena Grand Prix Puchar Polski. Organizatorami zawodów byli: Polski Związek Pływacki, Łódzki Okręgowy Związekływacki, Urząd Miasta Łodzi, Uczniowski Klub Sportowy 190 Łódź.
W zawodach prawo startu mieli zawodnicy 14 – letni i starsi, zgłoszeni przez kluby lub PZP, posiadający licencję zawodniczą, wszyscy zawodnicy musieli posiadać aktualne badania lekarskie. Do zawodów dopuszczono sportowców spoza granic naszego kraju.
Program zawodów rozłożono na trzy bloki startowe, które rozegrano w dwóch dniach. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonał organizator na podstawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni w okresie 15 miesięcy poprzedzających imprezę. Każdy zawodnik miał prawo startu w dwóch konkurencjach - do wyboru - w jednym bloku startowym. Do udziału w zawodach zgłosiło się pięciuset siedemdziesięciu pięciu zawodników z dziewięćdziesięciu dwóch klubów pływackich. Nasze miasto było reprezentowane przez Norberta Zacharzyńskiego z Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krasnymstawie. W czasie zawodów obowiązywały przepisy PZP i FINA.
Miło poinformować, że wśród nagrodzonych medalami zawodników znalazł się krasnostawianin – Norbert Zacharzyński, który wywalczył:
 • trzecie miejsce na dystansie dwustu metrów stylem klasycznym,
 • pierwsze miejsce na dystansie stu metrówstylem klasycznym, na tym samym dystansie stylem zmiennym był również pierwszy,
 • w kolejnym swoim starcie na dystansie pięćdziesięciu metrów stylem klasycznym wywalczył pierwsze miejsce.
Norbert został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w stylu klasycznym w swojej kategorii wiekowej uzyskując 1211 punktów za czasy uzyskane na trzech dystansach w stylu klasycznym.
Sukcesy Norberta Zacharzyńskiego są związane z wyborem dobrej linii sportowej kształtującej młodego zawodnika, nie bez znaczenia są badania sportowca pod względem zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych i wydolności organizmu. Starty w zawodach mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Klubu przez Urząd Miasta Krasnystaw i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
Gratulacje dla zawodnikaza godne reprezentowanie naszego miasta w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Andrzej Miciuła

Sportowy weekend krasnostawskiego wodnika.

W sobotę i niedzielę odbyły się zawody pływackie w Krasnymstawie i Oświęcimiu, w których brali udział krasnostawscy sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodnik Krasnystaw” działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.
Pierwsze z nich to V Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek”, która odbyła się 28 października w krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Organizatorami tych zawodów byli UKS Wodnik Krasnystaw i MOSiR Krasnystaw. W zawodach uczestniczyło stu sześćdziesięciu jeden zawodników z jedenastu klubów Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Rywalizacja sportowa odbyła się w miłej sportowej atmosferze, a nad rzetelnym przebiegiem zawodów czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziów Pływania LOZP. W regulaminie zawodów przewidziano udział dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do szesnastu lat. W statystyce medalowej Klub z grodu nad Wieprzem zwyciężył, a złożyły się na to bardzo dobre wyniki krasnostawskich wodniaków.
Najlepiej w swoich kategoriach wiekowych wypadli:
 • Zdybel Zuzanna,
 • Repeć Karol,
 • Cichosz Lena,
 • Bartnik Hubert,
 • Matysiak Michał,
 • Chmielewska Adrianna,
 • Stawska Laura,
 • Korzeniowski Piotr.
Gratulacje dla wszystkich młodych sportowców.

Bardzo dobre sportowe wieści nadeszły z Oświęcimia gdzie rozegrano dwudniowe zawody pływackie. W dniach od 27 do 28 października 2018 roku przeprowadzono rywalizację sportową noszącą nazwę Arena Grand Prix Puchar Polski. W zawodach uczestniczyło siedemdziesiąt siedem klubów pływackich z całego kraju, wśród nich nie zabrakło Klubu z Krasnegostawu, którego reprezentantem był Norbert Zacharzyński.
W klasyfikacji medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zajął bardzo dobre trzynaste miejsce na wspomnianych wcześniej siedemdziesiąt siedem, biorących w zawodach udział klubów pływackich.
Wśród piętnastolatków, pływających stylem klasycznym, krasnostawianin - uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Norbert Zacharzyński został uznany za najlepszego zawodnika zawodów. W tej samej kategorii wiekowej w stylu zmiennym Norbert zajął miejsce drugie.
Andrzej Miciuła

IV Runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów Open

21 października 2018 roku odbyła się w Krasnymstawie IV Runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów Open. Pierwszy raz Lubelski Okręgowy Związek Pływacki przyznał możliwość organizacji zawodów na takim poziomie w naszym mieście. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Krasnymstawie, współorganizacja przypadła Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Miłym zaskoczeniem było zwycięstwo krasnostawianina Norberta Zacharzyńskiego w punktacji na najlepszego zawodnika. W klasyfikacji medalowej Klub z Krasnegostawu zajął trzecie miejsce.
W czasie zawodów wykorzystano sprzęt i nagłośnienie które UKS Wodnik Krasnystaw zakupił ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt był realizowany z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Po zawodach odbyło się szkole z Trenerem klasy mistrzowskiej Panem Ryszardem Kowalczykiem skierowane do młodszych członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw.
Andrzej Miciuła

 • Grupa sportowa I - ( bez zmian),
 • Grupa sportowa II - ( bez zmian) prowadzący Banaszkiewicz Robert, Miciuła Andrzej - Wszystkie dzieci z grup Pana Banaszkiewicza i Andrzeja Miciuły z ubiegłego roku.
 • Nauka Pływania: poniedziałek, środa 16.30 - 17.15 prowadzący Banaszkiewicz Robert, Miciuła Andrzej. 

Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat

W dniach 13-15.07.2018 r. odbyły się w Oświęcimiu Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat. Bardzo dobrze zaprezentował się w nich zawodnik UKS Wodnik Krasnystaw Norbert Zacharzyński zdobywając: IV miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym oraz zdobywając dwa brązowe medale na 100m i 200m stylem klasycznym. 

Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu

W dniach 16 – 17.06.2018 roku odbyły się Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. UKS Wodnik Krasnystaw uzyskał w klasyfikacji medalowej trzecie miejsce.

GR. SPORTOWA I - Andrzej Miciuła
poniedziałek - sobota,  godz. 15:00
GR. SPORTOWA II - Andrzej Miciuła
                                Robert Banaszkiewicz

poniedziałek, środa, piątek - godz. 16:30
NAUKA PŁYWANIA - Andrzej Miciuła
                                Robert Banaszkiewicz

poniedziałek, środa - godz. 16:30