Harmonogram zajęć UKS Wodnik Krasnystaw

GRUPA SPORTOWA I

poniedziałek - sobota,  godz. 15:00 (Andrzej Miciuła)

GRUPA SPORTOWA II

poniedziałek, środa, piątek - godz. 16:30 (Andrzej Miciuła)

NAUKA PŁYWANIA

poniedziałek, środa - godz. 15:30 (Robert Banaszkiewicz)

NAUKA PŁYWANIA

poniedziałek, środa - godz. 16:30 (Robert Banaszkiewicz)

X edycja Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek"

W dniu 11 lutego 2018 roku odbyła się inauguracja X Jubileuszowej Edycji Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek". Początków tworzenia tradycji pływania wśród krasnostawskich dzieci należy doszukiwać się w roku 2008, kiedy to realizowano pomysł wewnętrznych zawodów pływackich Uczniowskiego Klubu Pływackiego Wodnik Krasnystaw, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie. To właśnie wtedy założony w listopadzie 2007 roku Klub stworzył ideę cyklicznych zawodów, które pierwotnie nosiły nazwę „O Laur Krasnostawskich Karpi”. Dzięki staraniom kolejnych Zarządów Klubu impreza rozrosła się do dzisiejszych rozmiarów, gdzie przyjeżdża do naszego miasta trzynaście klubów pływackich z Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Przy okazji warto nadmienić, że wyszkolono do rzetelnego przebiegu zawodów Krasnostawską Podkomisję Sędziów Pływania. Wszystkie przedsięwzięcia odbyły się przy wsparciu finansowym Urządu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Pierwsza runda KLP Szuwarek 2018 odbyła się na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Wszystkie roczniki zgłoszone były przez kluby drogą elektroniczną w formacie LENEX File (zgłoszenie Entry Editor programu SPLASH). Zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami PZP i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem.
Rywalizacja sportowa przebiegła w następujących
kategoriach wiekowych:
I kategoria – rocznik 2011 i młodsi,
II kategoria – rocznik 2010,
III kategoria – rocznik 2009,
IV kategoria –rocznik 2008,
V kategoria – rocznik 2007 –2006,
VI kategoria – rocznik 2005 i starsi.

Na nagrody w każdej rundzie „Ligi Szuwarek” przewidziano - dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji. W klasyfikacji końcowej całej edycji „Ligi Szuwarek” we wszystkich kategoriach wiekowych puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i trzech najlepszych zawodników, tzn. tych, którzy w całej edycji uzyskali największe ilości punktów liczonych w każdej rundzie w sposób następujący:
I miejsce – 10 pkt.,
II miejsce – 7 pkt.,
III miejsce – 5 pkt.,
IV miejsce – 3 pkt.,
V miejsce
– 2 pkt.,
VI miejsce – 1 pkt.
W przypadku równej ilości punktów lepszy jest ten
zawodnik, który ma więcej najwyższych miejsc.

W niedzielnych zawodach wystartowało trzynaście klubów pływackich w sumie uczestniczyło w zawodach stu dziewięćdziesięciu pięciu zawodników. Rywalizacja sportowa przebiegła w miłej sportowej atmosferze, choć nie obyło się bez przykrych dla zawodników dyskwalifikacji za przekroczenie przepisów. W statystyce medalowej zwyciężyła Lublinianka, która wyprzedziła miejscowy Klub.
W punktacji indywidualnej w swoich kategoriach wiekowych z UKS Wodnik Krasnystaw najlepiej wypadli: Zdybel Zuzanna, Repeć Karol, Bartnik Hubert, Poszytek Aleksandra, Matysiak Michał, Chmielewska Adrianna, Zacharzyński Norbert, Korzeniowski Paweł, Korzeniowski Piotr.

W imieniu zarządu UKS Wodnik Krasnystaw wszystkim uczestnikom niedzielnych zmagań sportowych bardzo dziękuję - Andrzej Miciuła

ZMIANY W INTERNETOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI I LICENCJI 
Od 01 stycznia 2018r. do systemu licencji SEL administratorzy systemu z poziomu KLUBU są zobowiązani do załączania skanu AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH zawodników oraz skanu podpisanego OŚWIADCZENIA dot. PRZETWARZANIA DANYCH I WYKORZYSTANIA WIZERUNKU (dokument do pobrania w systemie licencji SEL w zakładce "Dokumenty") Uzupełnienie ww dokumentów oraz opłacenie składek na rzecz PZP, OZP oraz licencji zawodniczych warunkuje posiadanie przez zawodnika statusu AKTYWNY.

Proszę rodziców dzieci posiadających licencje pływackie o przyniesienie ważnych badań wraz z podpisanym oświadczeniem na zajęcia grupy sportowej.Badania będzie zbierał pan Grzegorz Terlecki.
Rodzice dzieci rocznika 2008 proszeni są o przesłanie danych dziecka wraz ze skanem zdjęcia na adres emeil aadamczyk@brokerprimo.pl w celu wyrobienia licencji pływackiej.

UWAGA !!!

W związku z zakończeniem roku przeanalizowano opłaty wnoszone przez członków UKS "Wodnik Krasnystaw". Analiza wykazała, że część członków nie opłaca w całości lub w części składek członkowskich. Prosimy o przeanalizowanie wysokości wpłat i uregulowanie zaległości. Jednocześnie informujemy, że składki członkowskie płacimy niezależnie czy dziecko uczęszcza na basen czy też nie. TO SĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE !!!!
Szcegóły w zakładce "Sprawy organizacyjne"

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu
Lublin, 09-10.12.2017

W dniach 9-10 grudnia 2017 roku odbyły się w Pływalni Aqua przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. W zawodach prawo startu mieli zawodnicy urodzeni w roku 2005 i starsi, zgłoszeni przez kluby sportowe zrzeszone w LOZP.
Zawodnicy spoza województwa mieli prawo startu poza konkursem. Wszyscy sportowcy musieli posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencję Polskiego Związku Pływackiego. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, WU WSiT Lublin. W programie zawodów znalazły się trzy bloki startowe – dwa sobotnie i jeden niedzielny – pływano na odcinkach od 50 do 1500 metrów różnymi stylami pływania sportowego. Koszty organizacyjne zawodów zostały pokryte przez LOZP.
Organizatorzy przewidzieli nagrody, na które składały się: medale za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, dla dziewięciu najlepszych zawodniczek i dziewięciu zawodników (po trzech w każdej kat. wiekowej) za dwa najlepsze wyniki według tabeli punktowej FINA – statuetki sportowe.
W zawodach wystartowało dwadzieścia sześć klubów pływackich z województwa lubelskiego. W sumie w zawodach uczestniczyło dwustu osiemdziesięciu dwóch zawodników. Wśród startujących nie zabrakło krasnostawian zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym Wodnik Krasnystaw. Wyjazd na mistrzostwa mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw. Nasze miasto reprezentowali: Adrianna Chmielewska, Laura Stawska, Michał Terlecki, Wojciech Sławacki, Małgorzata Terlecka, Piotr Korzeniowski, Norbert Zacharzyński, Anna Terlecka, Paweł Korzeniowski.

W trzech blokach startowych, trwających dwa dni, krasnostawscy sportowcy zdobyli siedemnaście medali. Multimedalistami z UKS Wodnik Krasnystaw zostali Anna Terlecka i Norbert Zacharzyński. Szczegóły znajdują się na megatiming.pl

Gratulacje dla zawodników za osiągnięcia sportowe.

Andrzej Miciuła

Mikołaj odwiedził dzieci na basenie


Multiliga 2017 - FINAŁ
Lublin, 03.12.2017 r.


Krasnostawska Liga Pływacka Szuwarek
VIII runda - FINAŁ, 26.11.2017 r.

W niedzielę, 26 listopada 2017 r., krasnostawskie środowisko pływackie żyło wydarzeniami sportowymi, które miały miejsce na krytej pływalni MOSiR, przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. Arenę pływacką wypełnili po brzegi uczestnicy Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” - 2017 oraz przybyli kibice z różnych miast województwa lubelskiego. Była to ósma, ostatnia runda zawodów, podsumowująca całoroczne zmagania sportowe w naszym mieście.

Krasnostawska Liga Pływacka „Szuwarek” to całoroczny cykl zawodów pływackich skierowanych do dzieci w wieku 6-12 lat oraz młodzieży 13 lat i starszej. Uczestnikami Ligi są dzieci należące do klubów pływackich z obszaru całego województwa lubelskiego, zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim. W tym roku Krasnostawska Liga Pływacka odbyła się po raz IX, tak więc są to zawody z ugruntowaną już pozycją i tradycją.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Wojciech Kowalczyk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Pan Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pan Tadeusz Kiciński - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Krasnystaw, Pan Tomasz Żerebiec – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

IX Edycja Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” – 2017 mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw i Powiatu Krasnostawskiego.

Celami zawodów było:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja pływania wśród mieszkańców Krasnegostawu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową przez całe życie,
 • promowanie walorów pływania dotyczących: bezpieczeństwa, zdrowia, naturalnej zabawy, sportu,
 • integracja między zawodnikami i klubami pływackimi,
 • przygotowanie młodych sportowców do rywalizacji, umiejętnego przeżywania sukcesu i porażki,
 • stworzenie możliwości poprawienia swoich najlepszych wyników sportowych i ustanowienie rekordów przez dzieci młodzież,
 • podniesienie umiejętności technicznych pływania sportowego.

Organizatorami ligi byli: Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”, działający przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

Zgodnie z regulaminem, zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami PZP i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem. Zawody rozegrane zostały w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy:

 • I kategoria – rocznik 2010 i młodsi
 • II kategoria – rocznik 2009
 • III kategoria – rocznik 2008
 • IV kategoria – rocznik 2007
 • V kategoria – rocznik 2006 – 2005
 • VI kategoria – rocznik 2004 i starsi

W każdej rundzie „Ligi Szuwarek” nagrodami były dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji, zaś w klasyfikacji końcowej całej edycji „Ligi Szuwarek”, we wszystkich kategoriach wiekowych, dyplomy i puchary dla sześciu najlepszych zawodniczek i sześciu najlepszych zawodników, tzn. tych, którzy w całej edycji uzyskali największe ilości punktów liczonych w każdej rundzie w sposób następujący: I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 7 pkt., III miejsce – 5 pkt., IV miejsce – 3 pkt., V miejsce – 2 pkt., VI miejsce – 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów lepszy był ten zawodnik, który miał więcej najwyższych miejsc. Organizatorzy dodatkowo zapewnili nagrody rzeczowe dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej.

W rundzie finałowej wzięło udział ponad dwustu zawodników z dwunastu klubów pływackich województwa lubelskiego, m.in. AZS AWF Biała Podlaska, KU AZS UMCS Lublin, MTP Lublinianka, MUKS Lider Chełm, RWKS Sparta Biłgoraj, SKF Eska Janów Lubelski, KS Olimpia Lublin, KS Wisła Puławy, KS Skalar Lubartów, SP Nr 3 Lubartów, WUKS SP30 Lublin, UKS Wodnik Krasnystaw. Nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem zawodów czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziów Pływania Polskiego Związku Pływackiego. W statystyce medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zwyciężył. W podsumowaniu całej Ligi najlepszymi zawodnikami z krasnostawskiego klubu zostali: Anna Terlecka, Norbert Zacharzyński, Michał Terlecki i Michał Matysiak – szczegóły znajdują się na megatiming.pl
Zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami za zdobyte miejsca w VIII rundzie ligi i pucharami oraz nagrodami rzeczowymi w podsumowaniu cyklu zawodów. 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 10 i 11 lat
Kraśnik, 18.11.2017


Wakacje 2018
Grecja 

W dniu 10 listopada 2017 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdem wakacyjnym do Grecji w 2018 roku, z współwłaścicielem łódzkiego biura podróży Neo Szavel Travel Panem Tomaszem Wojnakowskim. Spotkanie odbyło się w porozumieniu z Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie. Pan Wojnakowski szczegółowo odpowiadał na pytania zainteresowanych rodziców związanych z: przejazdem, wyżywieniem, finansowaniem, programem pobytu.
Planowany wyjazd przyjmie charakter obozu turystyczno - rekreacyjnego w Panteleimonas, miejscowości turystycznej nad Morzem Egejskim, położonej w greckiej Macedonii, południowej część Riviery Olimpijskiej. W terminie od 2 do 14 sierpnia 2018 roku, uczestnicy wyjazdu będą wypoczywali na pobliskiej plaży, zażywali kąpieli w Morzu Egejskim z widokiem na Olimp, skorzystają z bogatego programu rekreacyjnego, na który złoży się: pływanie, gry ruchowe, taniec, ćwiczenia relaksowo-koncentrujące. Obszar turystyczny wypełnią wycieczki do: Salonik, wieczorny wyjazd do Palias Pantaleimonas, przejazd nadmorską kolejką do Platamonas, wizytę na tradycyjnym greckim targu w Leptokarii. Możliwe są wycieczki fakultatywne do wybranych miejsc.Będzie to już piąty wyjazd z biurem podróży Szavel Trawel: czwarty do Grecji, jeden odbył się do Czarnogóry. W tym czasie dzieci i młodzież miała okazję zwiedzić: najciekawsze i najładniejsze miasteczka Riwiery Olimpijskiej, Salonki, Meteory, Ateny, odbyć rejs statkiem na wyspę Skiathos oraz pieszą wycieczkę na Olimp. Szczegółowych informacji udziela biuro podróży Neo Szavel Travel. W Krasnymstawie listę uczestników tworzy Pan Andrzej Miciuła.

Zawody SZS

9 listopada 2017 r. na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie odbyły się Zawody Pływackie, zorganizowane na zlecenie Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Zawodnicy UKS "Wodnik Krasnystaw" startowali w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży reprezentując szkoły, do których uczęszczają.

IGRZYSKA DZIECI rocz. 2005 i mł. 2017/2018

IGRZYSKA MLODZIEŻY rocz. 2002-2004 2017/2018


Sylwester Wodnika

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców organizacją kolejnego spotkania integracyjnego, proponujemy Państwu wspólne spędzenie wieczoru Sylwestrowego.

Impreza odbędzie się w Wiejskm Domu Kultury w Niemienicach.

Liczba miejsc jest niestety ograniczona (60 osób)

Osoby zainteresowane udziałem w imprezie proszone są o zapisywanie się na listę dostępną u p. Andrzeja Miciuły.

Spotkanie integracyjne

W sobotę, 4 listopada 2017 r., w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Widniówce odbyło się spotkanie integracyjne z okazji 10-lecia UKS"Wodnik Krasnystaw"

Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików – IV runda
04.11.2017 r., Krasnystaw

W dniu 4 listopada 2017 roku odbyła się IV runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. Zawody przeprowadzono w
krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, MOSiR Krasnystaw, Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.

Na program zawodów złożyły się dystanse od pięćdziesięciu do czterystu metrów, które należało przepłynąć wybranym stylem. W zawodach uczestniczyło stu pięćdziesięciu dziewięciu zawodników z trzynastu klubów pływackich województwa lubelskiego.

Na początku zmagań pływackich uczczono jubileusz dziesiątej rocznicy założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodnik Krasnystaw". Był piękny i pyszny tort i miła atmosfera, która trwała przez cały czas zawodów.

Korzystając z nadarzającej się okazji chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w prace związane z założeniem Klubu i jego bardzo dobrym funkcjonowaniem. Bardzo dziękuję kolejnym zmieniającym się Zarządom Klubu oraz dzieciom i młodzieży, która nam zaufała i od wielu lat uczęszcza na nasze zajęcia. 

Krasnostawska Liga Pływacka "Szuwarek" - VII runda - 22.10.2017 r.


Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej
07.10.2017 r.


Ruszyły ligi pływackie
Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Po wakacyjnej przerwie, trwającej ponad dwa miesiące, zawodnicy UKS Wodnik Krasnystaw powrócili do zmagań sportowych na pływalniach województwa lubelskiego. 24 września w Krasnymstawie, zainaugurowano sezon szkolny 2017/2018 VI rundą Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek”. Tydzień później 30 września przeprowadzono III rundę Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików w Janowie Lubelskim. A już następnego dnia, 1 października w Międzyrzeczu Podlaskim odbyła się Wojewódzka Liga Juniorów.

W okresie wakacji dzieci i młodzież z Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie, uczestniczyła w trzech obozach: technicznym, ogólnorozwojowym, kondycyjnym. Dwa z nich przeprowadzono na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, a ogólnorozwojowy odbył się w górach w miejscowości Ząb koło Zakopanego. Jak nazwy wskazują, każdy z nich był inny pod względem charakteru realizowanych treści programowych. Wszystkie odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw i Powiatu Krasnostawskiego.

Do Krasnegostawu na VI rundę KLP „Szuwarek” przyjechało 173 zawodników z dziesięciu klubów pływackich województwa lubelskiego. UKS Wodnik Krasnystaw reprezentowało czterdziestu trzech zawodników. W rankingu medalowym krasnostawski klub zdobył dwadzieścia medali wygrywając te zawody. Do najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych z naszego klubu, według statystyk, zaliczono: Lenę Cichosz, Huberta Bartnika, Aleksandrę Poszytek, Michała Matysiaka, Adriannę Chmielewską, Laurę Stawską, Michała Terleckiego, Wojciecha Sławackiego, Annę Terlecką, Pawła Korzeniowskiego.

30 września, w Janowie Lubelskim odbyła się III runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. W zawodach uczestniczyło czternaście klubów pływackich, zrzeszonych w Polskim Związku Pływackim. Nasze miasto reprezentowała czwórka zawodników z UKS Wodnik Krasnystaw. W statystyce medalowej nasi sportowcy wywalczyli czwarte miejsce, dzięki zdobytym miejscom naszych zawodników. Na uwagę zasługuje wywalczenie pierwszego miejsca sztafety mieszanej 4 x 50m stylem zmiennym, w składzie: Laura Stawska, Adrianna Chmielewska, Michał Terlecki, Wojciech Sławacki. Warto przypomnieć, że kolejna runda tej ligi odbędzie się 4 listopada w Krasnymstawie.

III runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów odbyła się 1 października w Międzyrzeczu Podlaskim. W zawodach uczestniczyło stu trzydziestu trzech zawodników z dziewiętnastu klubów pływackich. Krasnystaw reprezentowała trójka zawodników: Anna Terlecka, Małgorzata Terlecka, Norbert Zacharzyński. Nasi reprezentanci wywalczyli ważne dla nich miejsca na podium. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej naszego Klubu. Wszystkie zawody odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego, reprezentowanego przez Departament Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Za bardzo dobrą postawę na pływalniach województwa lubelskiego dziękuję naszym podopiecznym.

Andrzej Miciuła

Wojewódzka Liga Juniorów – III runda 01.10.2017 r.


Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików
– III runda 30.09.2017 r.


Krasnostawska Liga Pływacka "Szuwarek" - VI runda - 24.09.2017 r.


Nabór do Grupy Nauki Pływania

Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw" ogłasza nabór do Grupy Nauki Pływania. Zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat na zajęcia w poniedziałki i środy:

 • poniedziałek - godz.17:00
 • środa - godz.17:00

UWAGA
W celu zapisania dzieci na zajęcia prosimy zgłosić się do instruktorów w dni prowadzenia zajęć.