Sprawy organizacyjne


SKŁADKI   CZŁONKOWSKIE

Podczas Zebrania w dn. 26.08.2022 Członkowie klubu jednogłośnie zagłosowali za uchwałą podwyższającą składki członkowskie.
Od września b.r. będą one wynosiły odpowiednio:
Grupa Sportowa I - 150zł/mc
Grupa Sportowa II - 100 zł/mc


 Przypominamy, że składki płacimy niezależnie czy dziecko uczęszcza na basen czy też nie.


TO SĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE !!!!


Tytuł wpłaty - prosimy uzupełnić wg wzoru:


Składka członkowska za .... /miesiąc......, kwartał...., np. styczeń, III kwartał/ 2019, nazwisko i imię dziecka, grupa Pana/Pani ….. /np. Kowalski Jan grupa Pana A.Miciuły/

Nr 46 8200 0008 2001 0017 3948 0001
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw",
ul. Poniatowskiego 37,
22-300 Krasnystaw

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Badania lekarskie i "KARTA ZDROWIA SPORTOWCA"

W związku z kończącymi się terminami badań lekarskich dzieci - prosimy indywidualnie umawiać się w podanym niżej NZOZ w Zamościu na badania - zakres dostarczonych badań do NZOZ proszę uzgodnić indywidualnie dla każdego dziecka.
Rodzice proszeni są o kontaktowanie się między sobą w celu ew. wspólnych wyjazdów. Klub nie organizuje wyjazdu.
Przed wyjazdem proszę się zgłosić do Administratora (ukswodnik.krasnystaw@gmail.com) w celu pobrania "KARTY  ZDROWIA  SPORTOWCA"
Lekarz Medycyny Sportowej nie wydaje już zaświadczeń, badania są podbijane w tej Karcie.

Podbite karty pozostają w posiadaniu zawodnika. Zawodnik powinien mieć ze sobą kartę z ważnymi badaniami lekarskimi na każdych zawodach (na wypadek wytypowania go do kontroli ważności badań).

Każdy zawodnik 10-letni lub starszy, po wykonaniu badań, MA OBOWIĄZEK poinformować Klub o nowym terminie ważności posiadanych badań - informację należy przekazać Sekretarzowi lub Prezesowi.
Informacja dotycząca terminu ważności badań zostanie umieszczona w
"Systemie Ewidencji i Licencji Polskiego Związku Pływackiego", dlatego też brak informacji nt. aktualnych badań może spowodować wykluczenie zawodnika ze startu w zawodach.

Za ważność posiadanych badań oraz prawdziwość podanych informacji na ich temat wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Sportowej i Rehabilitacji
22-400 Zamość, ul. Koszary 60
tel. 084-534-15-17


Wymagane dokumenty:
  • skierowanie do Poradni Medycyny Sportu
  • morfologia + cukier - 1 x na rok
  • mocz - 1 x na rok
  • zaświadczenie od stomatologa - 1 x na rok
  • zaświadczenie od laryngologa - 1 x na 2 lata
  • zaświadczenie od okulisty - 1 x na 2 lata
  • dokument z nr Pesel do ubezpieczenia
  • dzieci rolników /książeczka KRUS/

Deklaracja członkowska

Wstępujący w szeregi UKS "Wodnik Krasnystaw" proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej wg załączonego wzoru /dot. uczniów i rodziców/.

Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK Krasnystaw" organizuje nabór dzieci do nauki pływania.
Informacji udziela:
Prezes: Andrzej Miciuła
kom. + 48 514 723 219
Wszystkich chętnych, pragnących rozpocząć przygodę z pływaniem, serdecznie zapraszamy.


Karta zdrowia sportowca w pliku .pdf. Druk dwustronny - pasuje do okładki z dowodu rejestracyjnego.