Podsumowano VIII Edycję Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek"- 2016

W niedzielę, 20 listopada, środowisko krasnostawskiego pływania żyło wydarzeniami sportowymi, które miały miejsce na krytej pływalni MOSiR, przy ulicy Poniatowskiego w Krasnymstawie. Arenę pływacką wypełnili po brzegi uczestnicy Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” - 2016 oraz przybyli kibice z różnych miast województwa lubelskiego. Była to szósta, ostatnia runda zawodów, podsumowująca całoroczne zmagania sportowe w naszym mieście.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Marcin Zając – Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, Pan Tadeusz Kiciński - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Krasnystaw.
VIII Edycja Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” – 2016 mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Celami zawodów było:
  1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
  2. Popularyzacja pływania w środowisku krasnostawskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
  3. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową przez całe życie.
  4. Promowanie walorów pływania dotyczących: bezpieczeństwa, zdrowia, naturalnej zabawy, sportu.
  5. Integracja między zawodnikami i klubami pływackimi.
  6. Przygotowanie młodych sportowców do rywalizacji, umiejętnego przeżywania sukcesu i porażki.

Organizatorami ligi byli: Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”, działający przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

Zgodnie z regulaminem, zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami PZP i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem. Zawody rozegrane zostały w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy:

I kategoria – rocznik 2009 i młodsi
II kategoria – rocznik 2008
III kategoria – rocznik 2007
IV kategoria – rocznik 2006
V kategoria – rocznik 2005 – 2004
VI kategoria – rocznik 2003 – 2001

W każdej rundzie „Ligi Szuwarek” nagrodami były dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji, zaś w klasyfikacji końcowej całej edycji „Ligi Szuwarek”, we wszystkich kategoriach wiekowych, dyplomy i puchary dla sześciu najlepszych zawodniczek i sześciu najlepszych zawodników, tzn. tych, którzy w całej edycji uzyskali największe ilości punktów liczonych w każdej rundzie w sposób następujący: I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 7 pkt., III miejsce – 5 pkt., IV miejsce – 3 pkt., V miejsce – 2 pkt., VI miejsce – 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów lepszy był ten zawodnik, który miał więcej najwyższych miejsc.
Organizatorzy dodatkowo zapewnili nagrody rzeczowe dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej.

W rundzie finałowej wzięło udział stu osiemdziesięciu czterech zawodników z trzynastu klubów pływackich województwa lubelskiego. Nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem zawodów czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziów Pływania Polskiego Związku Pływackiego. Miło poinformować, że w statystyce medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zwyciężył. W podsumowaniu całej Ligi najlepszymi zawodnikami z krasnostawskiego klubu zostali: Aleksandra Poszytek, Michał Matysiak, Wojciech Sławacki, Anna Terlecka, Paweł Korzeniowski – szczegóły znajdują się na
megatiming.pl
Zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami za zdobyte miejsca w VI rundzie ligi i pucharami oraz nagrodami rzeczowymi w podsumowaniu cyklu zawodów. Dekoracji dokonali Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Marcin Zając – Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, Pan Tadeusz Kiciński - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Krasnystaw.

W imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw składam szczere podziękowania Przedstawicelom Samorządów Miasta i Powiatu, których obecność podniosła rangę zawodów. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w prace związane ze sprawnym przebiegiem zawodów. Gratuluję wszystkim dzieciom i młodzieży uczestniczącym w cyklu krasnostawskich zawodów.

Andrzej Miciuła
          Lista startowa
          Wyniki
          Ranking medalowy
          Najlepsi zawodnicy

V Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - 16.10.2016

W dniu 16 października 2016 roku odbyła się V Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek. Zawody odbyły się na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw i wspomniany MOSiR. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.

Zawody przeprowadzono seriami na czas. Rozstawienie zawodników nastąpiło zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi przez PZP. Zawodników pogrupowano w sześciu kategoriach wiekowych. Na program zawodów składały się dystanse od dwudziestu pięciu do stu metrów, które zawodnicy pokonywali różnymi stylami.

W zawodach wystartowało stu siedemdziesięciu dziewięciu zawodników z trzynastu klubów. Nasze miasto reprezentowało trzydziestu dwóch zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie. Zajęliśmy w podsumowaniu medalowym drugie miejsce. Szczegółowe wyniki znajdują się na megatiming.pl

Gratulacje dla wszystkich zawodników za wspaniałą walkę sportową i organizatorów za wysoki poziom imprezy.

IV Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - 25.09.2016

W minioną niedzielę, 25 września 2016 roku, odbyła się IV runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek”. Po wakacyjnej przerwie dwanaście klubów pływackich z Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego przystąpiło do zmagań sportowych na Krytej Pływalni przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. W sumie w zawodach uczestniczyło stu sześćdziesięciu sześciu zawodników. Organizatorami zawodów byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie i Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”. W czasie jesiennej, pływackiej rywalizacji doszło do poprawienia czasów życiowych zawodników. Pływano na dystansach i stylami pływackimi, zgodnie z programem zawodów, a nad rzetelnym przebiegiem zmagań czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziów Pływania. Zawody przeprowadzono w miłej sportowej atmosferze. Szczegóły znajdują się na megatiming.pl

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę społeczną włożoną w organizację zawodów.

Prezes UKS Wodnik Krasnystaw Andrzej Miciuła

III Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - 17.IV.2016


II Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - 28.02.2016

W dniu 28 lutego 2016 roku odbyła się II Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” 2016.
Zawody przeprowadzono na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Organizatorem ligi był Uczniowski klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” działający przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie a współorganizatorem wspomniany MOSiR.
W zawodach wzięło udział 16 Klubów - dwustu trzydziestu siedmiu zawodników. Rywalizacja sportowa odbyła się wsześciu kategoriach wiekowych z podziałem na płeć w zależności od tego pływano różnymi stylami i na różnych dystansach.
UKS „Wodnik Krasnystaw” w klasyfikacji medalowej zajął pierwsze miejsce, złożyły się na to wysokie miejsca zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Gratulacje dla wszystkich zawodników oraz podziękowania dla rodziców zaangażowanych w organizację zawodów.
Prezes UKS Wodnik Krasnystaw Andrzej Miciuła

I Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej "Szuwarek" - 31.01.2016