Aktualności


Drodzy Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw

Mija dziewiąty rok działalności naszego stowarzyszenia. To okres bogatej w wydarzenia historii, różnorodności obszarów działania, spełniających cele zawarte w statucie Klubu. Wszystkie plany funkcjonowania Wodnika - te wieloletnie, roczne i o krótszym okresie, skierowane były, zgodnie z założeniami,  do Waszych Dzieci. Zmieniające się Zarządy Klubu w tym okresie miały pełne ręce roboty, dzięki której Klub rozkwitał i kwitnie dalej (…). Również w 2016 roku miała miejsce statutowa zmiana Zarządu. Za ten wielki, społeczny wkład pracy wszystkim członkom ustępujących po sobie Zarządów Klubu chciałem serdecznie podziękować. Cały swój zapał włożyliście, by Wasze dzieci miały lepsze warunki do uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Wasza praca przełożyła się na promocję naszego miasta w województwie i kraju. To bardzo ważne dla dobrego funkcjonowania stowarzyszenia, by każdy rozumiał funkcję, którą ma do spełnienia i dobrze ją wypełniał. Bardzo ważnym elementem dobrze rozumianej pracy było pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu i tu trzeba przyznać, że odnotowaliśmy duże sukcesy. Ale też trzeba wspomnieć o wielkiej ilości projektów, które bez podania przyczyn obiektywnych zostały odrzucone, a wkład pracy piszących je nieodpłatnie osób był ogromny. Nie zniechęciło to jednak do dalszej pracy w tym kierunku. Nabywamy doświadczenia, czego efektem jest pozyskanie unijnych środków finansowych na zakup wyposażenia niezbędnego dla rozwoju potencjału naszej organizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Krasnystaw PLUS”. Uczestniczyliśmy również w projekcie ministerialnym „Umiem Pływać” i wdrażamy dalej ten projekt.

Wszystkie inicjatywy mające na celu dostępność do głównego nurtu naszego działania, jakim jest sport pływacki, przyniosły wielkie sukcesy sportowe. Przy nazwiskach naszych reprezentantów, zajmujących wysokie miejsca w zawodach pływackich krajowych i wojewódzkich, widnieje zawsze nazwa naszego miasta.

Klub odnosi sukcesy dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw, Powiatu Krasnostawskiego, za które w imieniu Zarządu Klubu bardzo dziękuję. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, w którym odbywa się prawie cała działalność sportowa Klubu, łącznie z obozami, których w minionym roku było cztery i zawodami pływackimi Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” oraz Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Klub od samego założenia działa przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie, posiada tam swoje pomieszczenie i adres do korespondencji, ale przede wszystkim na bazie dzieci i młodzieży opiera swoją działalność.

Nowy Rok przynosi nowe wyzwania, którym będziemy musieli podołać, ale na samym początku dobrze się zaczyna, jest to związane z pozyskaniem wspomnianych środków na wyposażenie. Przełoży się to na pewno na bardziej profesjonalną pracę z naszymi podopiecznymi, a to z kolei na poprawę wyników sportowych i ustanowienie nowych rekordów życiowych. W roku 2017 mamy do wysłania czwórkę reprezentantów na Mistrzostwa Polski, które odbędą się na początku marca w różnych miastach naszego kraju.

Spoglądamy w najbliższą przyszłość optymistyczne i tego optymizmu, jak i dużo szczęścia, zdrowia i radości, w Nowym 2017 Roku, w imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw życzy
                                                                                                                        Andrzej Miciuła

Końcoworoczne wydarzenia w Klubie

W dniu 22 grudnia 2016 roku na pływalni Aqua Lublin odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie „O Puchar Konrada Czerniaka” III Edycja. Celami imprezy było:
 
  1. Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży.
  2. Lekcja poglądowa techniki pływania delfinem w wykonaniu V-ce Mistrza Świata i Mistrza Europy Konrada Czerniaka.
 
Organizatorami zawodów byli: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Sportowa Akademia Konrada Czerniaka, Lublin Miasto Inspiracji, MOSiR „Bystrzyca” Lublin oraz Aqua Lublin. W zawodach mogli wystartować zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2003, 2004, 2005 i 2006 i młodsi, posiadający licencję PZP i ważne badania lekarskie. Każda kategoria wiekowa oceniana była osobno. W programie zawodów znalazły się cztery style pływackie na dystansie 50 metrów i 100 metrów stylem dowolnym. W zawodach brało udział 45 klubów pływackich, w sumie w zawodach wystartowało 522 zawodników. Wśród startujących nie zabrakło zawodniczek i zawodników z UKS Wodnik Krasnystaw. Nasze miasto reprezentowali: Krystian Zacharzyński, Laura Stawska, Wojciech Sławacki, Norbert Zacharzyński. Klasą dla siebie okazał się Wojciech Sławacki, który zdobył w dwóch startach dwa złote medale, zapewnił sobie w ten sposób pierwsze miejsce w kategorii na najlepszego zawodnika i otrzymał z rąk Konrada Czerniaka puchar oraz nagrodę rzeczową. Wyniki pozostałych zawodników znajdują się na megatiming.pl

Gratulacje dla reprezentacji za wspaniałą walkę sportową.W dniach 27.12.2016 – 31.12.2016 przeprowadzono obóz kondycyjny dla wszystkich grup ćwiczebnych. Dzieci i młodzież miała okazję doskonalić umiejętności pływackie oraz podnosić na wyższy poziom zdolności kondycyjne, koordynacyjne i gibkość. Zajęcia odbywały się na basenie, sali fitness, siłowni. Ważnym elementem, który wystąpił w trakcie treningów było uzyskanie dyplomu „JUŻ PŁYWAM” przez grupę obecnie prowadzoną przez instruktora pływania Pana Roberta Banaszkiewicza. Grupa dzieci jest przygotowywana do swoich pierwszych zawodów, które odbędą się 29 stycznia 2017 roku.

Andrzej Miciuła