Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK Krasnystaw" działa przy Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

Podstawą prawną działalności Klubu jest wpis do ewidencji o stowarzyszeniach w Starostwie Powiatowym. Klub UKS "Wodnik Krasnystaw" działa od 27 listopada 2007 roku, zrzesza dzieci, młodzież oraz sympatyków: sportu,  rekreacji ruchowej i turystyki.


Założycielem Klubu jest Andrzej Miciuła, który do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa i zarazem trenera.


Klub jest członkiem Polskiego Związku Pływania – zawodnicy klubu czynnie uczestniczą w zawodach organizowanych przez Okręgowy Lubelski Związek Pływacki.

Głównym nurtem działalności klubu jest nauka pływania i pływanie sportowe. Klub prowadzi również działalność związaną z wodniactwem tj. kajakarstwo, ratownictwo wodne, motorowodniactwo ale również zajęcia z narciarstwa zjazdowego.W ramach działalności statutowej Klub organizuje obozy sportowe w górach i nad morzem – związane z edukacją, kulturoznawstwem i poznawaniem naszego kraju.


Trenerzy i Kadra Instruktorska UKS "Wodnik Krasnystaw"

Prezes UKS "Wodnik Krasnystaw" - Trener
Andrzej Miciuła
Instruktor Pływania
Ewa Matysiak

Zawodnicy UKS "Wodnik Krasnystaw"