Stypendia sportowe 2019 Miasta Krasnystaw przyznane

W dniu 7 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta w Krasnymstawie odyło się uroczyste wręczenie przyznanych stypendiów sportowych sportowcom z krasnostawskich klubów. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz zawodnik Norbert Zacharzyński. Stypendia wręczał Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Janusz Rzepka. Gratulacje dla Norberta

Wręczenie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego


Stypendia sportowe Miasta Krasnystaw przyznane

W dniu 12 kwietnia 2017 roku, w Dworku Starościńskim odbyła się miła uroczystość przyznania stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw. Wśród reprezentantow samorządu miasta znaleźli się: Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, Radni Rady Miasta: Grzegorz Brodzik i Zbigniew Banaszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli sportowcy, ich rodzice i trenerzy z LMKS zapasy, Klubu Taekwondo „Sokół” Krasnystaw, UKS "Wodnik Krasnystaw", których zawodnicy zostali nagrodzeni stypendiami. Miło poinformować że wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie UKS "Wodnik Krasnystaw" Anna Terlecka i Wojciech Sławacki.

Gratulacje dla nagrodzonych stypendystów.
Andrzej Miciuła

Walentynkowe przyznanie stypendiów Burmistrza i Dyrektora Szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie

W dniu 16 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie odbyła się miła uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza i Dyrektora Szkoły w kategorii nauki i sportu. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Pan Wojciech Kowalczyk, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Pan Edward Kawęcki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie Pani Marzena Morylowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie Pani Anna Bobryk, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie Pani Aneta Adamczyk, Rodzice, nagrodzeni uczniowie i nauczyciele. Wystrój sali nawiązywał do walentynek, które weszły w polską tradycję. W trakcie przemówienia Pani Dyrektor, obecnym udzielił się walentynowy nastrój, polegający na przytuleniu się uczniów do nauczycieli w dowód wdzięczności za osiągnięcia w sporcie i nauce. Było miło (…).

Z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw”, działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie, nagrodzeni Stypendiami Burmistrza za osiągnięcia sportowe zostali: ze szkoły podstawowej Adrianna Chmielewska i Michał Terlecki a z gimnazjum Anna Terlecka, Wiktoria Wilgocka i Norbert Zacharzyński.

W imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw wszystkim nagrodzonym i ich rodzicom składam serdeczne gratulacje.

Andrzej Miciuła

Stypendia Burmistrza i Dyrektora Szkoły
w Zespole Szkół nr 5 w Krasnymstawie

W dniu 15.02.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza i Dyrektora Szkoły. Swoją obecnością galę zaszczycili: Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Pan Edward Kawęcki, Przewodniczący Komisji Oświatowej Pan Tadeusz Kiciński, radni: Pani Monika Podolak, Pan Stanisław Dębski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Winiarczyk.

Głównymi bohaterami Gali Złotych Orląt byli nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami a honory gospodarza uroczystości czyniła dyrektor szkoły Pani Justyna Haładyj.

Miło poinformować, że w gronie nagrodzonych stypendiami za osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Podstawowych nr 5 w Krasnymstawie znalazło się trzech pływaków z naszego Klubu:

Wojciech Sławacki - Stypendium Burmistrza,
Piotr Korzeniowski – Stypendium Dyrektora,
Paweł Korzeniowski – Stypendium Dyrektora.

Gratulujemy nagrodzonym.

Stypendia sportowe i naukowe 2016
dla naszych zawodników

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W dniu 9 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie pierwszego półrocza nauki, osiągnięć sportowych i artystycznych „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”. Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie: włodarze miasta Krasnystaw, przedstawiciele Rady Rodziców i Dyrekcja Szkoły. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość odbyła się w przystrojonej w tym dniu hali sportowej.
Miło poinformować, że w gronie nagrodzonych stypendiami Burmistrza za osiągnięcia sportowe znalazło się sześcioro pływaków z naszego Klubu:
  • Anna Terlecka,
  • Adrianna Chmielewska,
  • Mateusz Pylak,
  • Norbert Zacharzyński,
  • Michał Terlecki,
  • Hubert Pylak.
Gratulujemy nagrodzonym i ich Rodzicom, dziękujemy za wkład pracy w popularyzację pływania w środowisku krasnostawskim i tworzenie tradycji pływania w szkole.
Andrzej Miciuła

Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie

Nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie to wspieranie ich w wysiłku, pracy i walce o laury. Stypendium Burmistrza i Stypendium Dyrektora Szkoły są prestiżowymi wyróżnieniami. Wszyscy wiemy, że niełatwo je zdobyć. Decyduje o tym nie tylko uzyskanie bardzo wysokiej średniej ocen, ale również sukcesy w konkursach i godne reprezentowanie szkoły.
W dniu 11.02.2016r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza i Dyrektora Szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Krasnegostawu pan Robert Kościuk, radni: pani Monika Podolak pan Stanisław Dębski, pan Jacek Smorga, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Karolina Winiarczyk.
Głównymi bohaterami byli nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami a honory gospodarza uroczystości czyniła dyrektor szkoły pani Justyna Haładyj.
Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali w szkole podstawowej: Milena Lis kl.IV – średnia ocen 5,45, Maja Wieleba kl.IV – średnia ocen 5,45, Aleksandra Pajer kl.V – średnia ocen 5,45, Marta Marczewska kl.VIa – średnia ocen 5,50; Wojciech Sławacki kl. V - osiągnięcia sportowe. W gimnazjum: Sabina Drąg kl.IIIb – średnia ocen 5,44, Iga Tracz kl.II – średnia ocen 5,36, Jakub Rudnik kl.I– średnia ocen 5,45.
Stypendia Dyrektora Szkoły zostały przyznane uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodzeni zostali: Diana Smorga z kl.IV – średnia ocen 5,27, Wojciech Sławacki kl.V – średnia ocen 5,27, Mateusz Wentczuk kl. VIa-średnia ocen 5,27, Damian Rzemiński kl. VIa - średnia ocen 5,27, Franciszek Antoniak kl. VIa -średnia ocen 5,27; Julita Żelik kl.V – średnia ocen 5,18, Iga Malarz kl.VI b – średnia ocen 5,18, Agnieszka Pezda kl.VIb – średnia ocen 5,18.
W gimnazjum Stypendium Dyrektora otrzymali: Jagoda Suszek kl.I – średnia ocen – 5,06, Małgorzata Matyjas kl. I – średnia ocen 5,00, Aleksandra Sławacka kl.I – średnia ocen 5,00, Maria Antoniak kl.II – średnia ocen 5,00.
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali w szkole podstawowej: Piotr Korzeniowski kl.VIa, Radosław Drąg kl.VIb, Kamil Żyłowski kl.VIa, Igor Wrzeszcz kl.VIa. W gimnazjum Paweł Korzeniowski kl.II.
Stypendium za osiągnięcia artystyczne w szkole podstawowej otrzymali: Marta Marczewska kl.VIa, Aleksandra Pajer kl.V, Wojciech Sławacki kl.V, Julia Chytrosz kl.VIb, Mateusz Wentczuk kl.VIa. W gimnazjum: Zuzanna
Pitucha kl.IIIb, Sabina Drąg kl. IIIb, Adrianna Kostrzanowska kl.IIIb, Małgorzata Matyjas kl.I, Iga Tracz kl.II, Klaudia Dzik kl. IIIb.
Małgorzata Kaniuka-Paradowska

Stypendia sportowe 2015 dla naszych zawodników
W dniu 24 lutego br. w Zesple Szkół nr 1 w Krasnymstawie odbyło się coroczne wręczenie stypendiów Burmistrza i Dyrektora za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Miło nam, że dwoje członków naszego Klubu: Anna Terlecka i Norbrt Zacharzyński zostało wyróżnionych stependiami czego im serdecznie gratulujemy. W dniu 26 lutego. br. w Zespole Szkół nr 5 w Krasnymstawie kolejna trójka naszych zawodników została doceniona przez Panią Burmistrzi Panią Dyrektor; bracia Piotr i Paweł Korzeniowscy oraz Wojtek Sławacki otrzymali stypendia sportowe i naukowe.

Stypendia sportowe 2014 dla naszych zawodników
Stypendyści Burmistrza Miasta z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw”
działającego przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie


W dniu 26 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie Pan Andrzej Jakubiec Burmistrz Krasnegostawu wręczył stypendia za wyniki w nauce i sporcie. Było to podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 pod kątem olimpiad, konkursów, zawodów sportowych różnego szczebla w szkole podstawowej i gimnazjum. Akademia poświęcona temu wydarzeniu odbyła się na hali sportowej, wypełnionej przez nagrodzonych i ich rodziny. Urząd Miasta reprezentował wspomniany Burmistrz Krasnegostawu i Przewodniczący Rady Miasta Pan Edward Kawęcki. Szkołę reprezentowali: Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Gbriela Dziedzic, Dyrektor Zespołu Szkół nr1w Krasnymstawie Pani Marzena Morylowska, Vice Dyrektorzy - Pani Anna Bobryk i Pan Andrzej Jakubowski. Uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem w
obecności sztandaru szkoły, odśpiewaniem hymnów: państwowego i szkolnego. Ciepłe słowa zostały wypowiedziane w przemówieniach Dyrektor Szkoły, Burmistrza Krasnegostawu i Przewodniczącego Rady Miasta.
Za szczególne osiągnięcia sportowe Pan Burmistrz nagrodził z naszej szkoły pięcioro uczniów stypendiami, wśród których trójka to członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw” działającego przy naszej szkole. Byli to: Anna Terlecka, Karolina Pomarańska, Norbert Zacharzyński. Nagrodzeni w minionym roku szkolnym tworzyli nową tradycję pływania sportowego w Krasnymstawie. Godnie reprezentowali nasze miasto, szkołę, klub w regionie i stolicy naszego kraju na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Świadczą o tym liczne medale, puchary i dyplomy przywiezione ze wspomnianych zawodów. Nasze dzieci stały się „dobrymi ambasadorami” naszego miasta przyczyniając się do jego promocji. Ich sukcesy pływackie są nierozerwalnie związane z pają sportową, co wzorowo współgra z wypełnianiem obowiązku szkolnego.
Wszyscy stypendyści otrzymali świadectwa ukończenia klasy z tak zwanym czerwonym paskiem. Są wśród nich czołowi sportowcy województwa lubelskiego reprezentujący sport pływacki. Należą do kadry wojewódzkiej, przygotowują się do Mistrzostw Polski Juniorów w przyszłym 2015 roku.
Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” istnieje od 27 listopada 2007 roku. Głównym nurtem jego statutowej działalności jest organizowanie życia sportowego wśród społeczności uczniowskiej naszego miasta. Od tak krótkiego okresu swojego istnienia dopracował się wysokich standardów organizacji i szkolenia, przy dofinansowaniu Urzędu Miasta Krasnystaw. To wielkie wyróżnienie dla naszego klubu, że jego reprezentanci zostali wyróżnieni z rąk Burmistrza Krasnegostawu za swój dorobek sportowy.
W imieniu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw” bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi za przyznanie stypendiów członkom naszego klubu.

Prezes UKS
„Wodnik Krasnystaw”
Andrzej Miciuła