Inauguracja 43 edycji zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka.

Mali pływacy idą w ślady starszych pływaków. W minioną sobotę odbyła się I runda zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka. Zawody przeprowadzono na pływalni Aqua przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Organizatorami zawodów byli: Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Bystrzyca” Sp. z o.o.
W programie zawodów znalazły się dystanse od dwudziestu pięciu do stu metrów, które młodzi sportowcy pokonywali w zależności od kategorii wiekowej różnymi stylami pływackimi. W zawodach mogli uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Zawodnicy wszystkich kategorii mieli prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Zgłoszenia zostały zweryfikowane wg zasad generalnych i regulaminu ligi. Zawodnicy byli klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.
W zawodach uczestniczyły wadzieścia dwa kluby pływackie z województwa,w sumie w zawodach uczestniczyło pięciuset pięćdziesięciu trzech zawodników. Nasze miasto reprezentował Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw, działający przy Publicznej Szkle Podstawowej nr1 w Krasnymstawie. W skład reprezentacji weszli: Zuzanna Zdybel, Karol Repeć, Lena Cichosz, Hubert Bartnik, Filip Stawski, Fabian Wiśniewski, Michał Matysiak, Łukasz Żukowski, Martyna Lewandowska, Adrianna Chmielewska,Laura Stawska.
Zawody przebiegły w miłej sportowej atmosferze, nie obeszło się jednak bez przykrych wiadomości dla niektórych zawodników związanych z dyskwalifikacjami za przedwczesne starty. W trakcie trwania zmagań sportowych doszło do wielokrotnego pobicia własnych rekordów życiowych przez zawodników. Niektórzy z nich wygrali konkurencje w swoich kategoriach wiekowych: Zuzanna Zdybel okazała się najszybsza na dystanse 25 metrów w stylu grzbietowym, Michał Matysiak wygrał 50 metrów stylem dowolnym. Trzecie miejsca zajęli w swoich
kategoriach wiekowych: Hubert Bartnik(25 metrów stylem klasycznym), Martyna Lewandowska (100 metrów stylem dowolnym). Szczegóły znajdują się na megatiming.pl
W imieniu Zarządu UKS Wodnik Krasnystaw gratulacje krasnostawskim pływakom składa
Andrzej Miciuła

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu

W dniach 2-3 lutego 2019 roku odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu. Zawody przeprowadzono na olimpijskiej pływalni „Aqua” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło dwadzieścia dziewięć klubów pływackich z województwa lubelskiego zrzeszonych w Polskim Związku Pływackim. W sumie w zawodach wzięło udział trzystu pięćdziesięciu dwóch zawodników. Z naszego miasta wystartowała jedenastoosobowa reprezentacja z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw” działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie. Wyjazd na mistrzostwa mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Zawody rozegrano w trzech blokach startowych, w których zawodnicy mogli wybrać z bogatego programu mistrzostw po dwie konkurencje w każdym z bloków. Prawo startu w mistrzostwach mieli zawodnicy urodzeni w roku 2007 i starsi. Wszyscy zawodnicy podzieleni zostali na trzy kategorie: młodzików, juniorów, open.
Krasnostawianie zdobyli jedenaście medali, w tym dwa złote, siedem srebrnych i dwa brązowe . Najlepiej z rodzimego Klubu zaprezentował się Wojciech Sławacki. Dziękujemy naszym sportowcom ze godne reprezentowanie Krasnegostawu w województwie.
Andrzej Miciuła

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 Lat w Pływaniu

W dniach 09-16.12.2018 odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 15 lat. Zawody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorami mistrzostw byli: Polski Związek Pływacki, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.W kalendarzu PZP przewidziano dwa razy w roku zawody pływackie noszące rangę Mistrzostw Polski; są to Letnie Mistrzostwa Polski i Zimowe Mistrzostwa Polski. Różnią się nie tylko porą roku w której są rozgrywane ale długością basenu na jakim zostały rozegrane. Letnie Mistrzostwa Polski rozgrywane są na pięćdziesięciometrowym basenie a zimowe na dwudziestopięciometrowym.
W zawodach prawo startu mieli zawodnicy 15–letni, zgłoszeni przez kluby lub PZP, posiadający licencję zawodniczą, wszyscy zawodnicy musieli posiadać aktualne badania lekarskie. Program zawodów rozłożono na trzy dni, rano odbywały się eliminacje, a po południu finały. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonał organizator na podstawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni w okresie 15 miesięcy poprzedzających imprezę – według Rankingu Europejskiego. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów były rozgrywane finały "A" i finały "B". Zawodnik miał prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych. W czasie zawodów obowiązywały przepisy PZP i FINA.
W mistrzostwach uczestniczyły 124 kluby pływackie z całej Polski, w sumie w zawodach wzięło udział czterystu sześćdziesięciu dziewięciu zawodników. Wśród nich Norbert Zacharzyński reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Krasnymstawie. Krasnostawianin zdecydował się na starty w stylu klasycznym (50, 100 i 200m.) i stylu zmiennym na dystansie 100m.
Udział Norberta był wynikiem kilkumiesięcznych przygotowań ujętych w procesie treningowym, zawodnik wykorzystał bardzo dobrą bazę treningową znajdującą się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, korzystał z odnowy biologicznej. Jego trening był oparty na badaniach dotyczących wpływu wysiłku fizycznego na zakwaszenie organizmu. Cykl przygotowań jak i wyjazd zawodnika mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Udział w Mistrzostwach Polski Norberta Zacharzyńskiego dostarczył wielu emocji. Zawodnik w pierwszym dniu zawodów; rano, zakwalifikował się do finału A na 50 m. stylem klasycznym. W swoim starcie finałowym, który odbył się wieczorem, zajął nielubiane przez zawodników czwarte miejsce. Drugiego dnia w tym samym stylu ale na dystansie 100m. zdobył brązowy medal. Trzeci dzień mistrzostw był najcięższy dla zawodnika, ponieważ pływał 200m. stylem klasycznym i 100 zmiennym - kolejno zajmując miejsce piąte i jedenaste.
Serdeczne gratulacje dla zawodnika.
Andrzej Miciuła.

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego

W sobotę i niedzielę odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. Mistrzostwa przeprowadzono na pływalnia Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich.
Organizatorami mistrzostw byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, MOSiR „Bystrzyca” Lublin, KU AZS UMCS Lublin. W zawodach prawo startu mieli zawodnicy ur. w roku 2006 i starsi (12 lat i starsi), posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego, zgłoszeni przez Kluby Sportowe.
Mistrzostwa rangi wojewódzkiej odbywają się dwa razy do roku. Często używa się nazwy mistrzostw letnich i zimowych. Różnią się długością basenu i z tym związanymi konkurencjami. Mistrzostwa letnie zawsze odbywają się na pływalni pięćdziesięciometrowej, zaś mistrzostwa zimowe na pływalni dwudziestopięciometrowej.
Na program zawodów składały się trzy bloki startowe, w których zawodnicy mieli wybór stylów pływackich i dystansów. Ustalono trzy kategorie wiekowe: młodzicy (12 –13 lat), juniorzy (14 – 15 lat) i open. Zawody były rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami PZP i FINA.
Według zasad ujętych w Regulaminie PZP: zawodnicy 17 letni i starsi mieli prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, zawodnicy 16 letni i młodsi mieli prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych w każdym bloku zawodów. Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane według. swimrankings.net. Mistrzostwa przeprowadzono przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło trzystu zawodników z dwudziestu siedmiu klubów pływackich. Wśród uczestniczących znalazła się reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Krasnymstawie w składzie: Adrianna Chmielewska, Laura Stawska, Michał Terlecki, Norbert Zacharzyński, Paweł Korzeniowski, Wojciech Sławacki. Wyjazd na zawody mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw.
Bardzo długi – pływacko – okazał się dzień pierwszy z dwoma blokami startowymi. Rozgrzewka zaczęła się w tym dniu o godzinie ósmej czterdzieści pięć, a więc by na nią zdążyć musieliśmy wyjechać o siódmej trzydzieści. Zawody trwały do godziny dziewiętnastej do domu dotarliśmy przed dwudziestą. Zawody odbyły się w miłej sportowej atmosferze, a w trakcie ich trwania doszło wiele razy do ustanawiania własnych rekordów życiowych. W
pierwszym dniu zawodów, zawodnicy UKS Wodnik Krasnystaw wywalczyli szesnaście medali w tym: dziewięć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Multimedalistą z naszego krasnostawskiego Klubu został Norbert Zacharzyński, zdobywając siedem medali w tym: cztery złote, dwa srebrne i jeden brązowy.

W drugim dniu zawodów, odbył się jeden blok startowy ale nie zwolnił on od wczesnego niedzielnego wstawania, bo podobnie jak w dniu pierwszym mistrzostw rozgrzewka rozpoczęła się o godzinie ósmej czterdzieści pięć. Zawody zakończyły się po godzinie trzynastej - to nic w porównaniu z dniem poprzednim. Było bardzo dużo przeżyć związanych z uzyskiwanymi wynikami sportowymi. Trwała szlachetna sportowa rywalizacja w basenie pływackim, a po niej gesty szacunku dla wygranych. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy krasnostawskiego Klubu zdobywając kolejne medale. Do wspomnianego wcześniej Norberta Zachyrzyńskiego - zdobywcy największej ilości medali, dołączył w swojej kategorii wiekowej Wojciech Sławacki. Zawodnicy ci w podsumowaniu ogólnym za uzyskane rezultaty i z tym związane zdobyte miejsca zostali najlepszymi zawodnikami zawodów w swoich kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze spisali się pozostali członkowie krasnostawskiej reprezentacji, którzy zdobywali medale sławiąc dobre imię miasta w województwie: Adrianna Chmielewska, Laura Stawska, Michał Terlecki. Szczegóły zawodów znajdują się na stronie megatiming.pl
To nie koniec udziału, naszych wodniaków, w zawodach sportowych w tym roku kalendarzowym.

Dziękujemy za godne reprezentowanie naszego Klubu i miasta Krasnystaw.
Andrzej Miciuła

Finał Multi Ligi 2018

W minioną niedzielę 18 listopada bieżącego roku odbyła się ostatnia, podsumowująca runda cyklu zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie miało miejsce na pływalni AQUA przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.
Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, AQUA Lublin, Urząd Miasta Lublin.
Pod nazwą Multi Ligi kryje się cykl zawodów przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży w wieku jedenastu idwunastu lat oraz trzynastu i starszych, prowadzonych w pięciu rundach. Zawody rozpoczęły się od pierwszej rundy w Lublinie, kolejne rundy odbywały się w różnych miastach województwa lubelskiego. Jedną z tych rund przyznano do organizacji miastu Krasnystaw. W Listopadzie organizatorzy zaplanowali rundę podsumowującą - opisywanej Ligi - kończącej zmagania sportowe w sezonie pływackim.
Prawo startu w zawodach mieli zawodnicy z klubów zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadający licencje Polskiego Związku Pływackiego i aktualne badania lekarskie. Na program zawodów składały się dystanse od pięćdziesięciu do czterystu metrów, które należało przepłynąć różnymi stylami. Każdy zawodnik mógł wybrać dwie konkurencje. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W zawodach uczestniczyło trzystu siedemdziesięciu dwóch zawodników z dwudziestu ośmiu klubów pływackich. Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw był reprezentowany przez siedmioro zawodników byli to: Martyna Lewandowska, Krystian Zacharzyński, Igor Kostrzanowski, Laura Stawska, Adrianna Chmielewska, Wojciech Sławacki, Norbert Zacharzyński.
Bardzo dobrze spisał się w zawodach Norbert Zacharzyński, który w podsumowaniu ogólnym całej Ligi, w kategorii Open zajął trzecie miejsce. Szczegóły znajdują się na megatiming.pl
Gratulacje dla naszej reprezentacji, która godnie reprezentowała nasze miasto w województwie.
Andrzej Miciuła

Prezent z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Zacharzyński najlepszy w stylu klasycznym i zmiennym.

W dniach 10.11.2018-11.11.2018 w Łodzi odbyły się centralne zawody pływackie – Arena Grand Prix Puchar Polski. Organizatorami zawodów byli: Polski Związek Pływacki, Łódzki Okręgowy Związekływacki, Urząd Miasta Łodzi, Uczniowski Klub Sportowy 190 Łódź.
W zawodach prawo startu mieli zawodnicy 14 – letni i starsi, zgłoszeni przez kluby lub PZP, posiadający licencję zawodniczą, wszyscy zawodnicy musieli posiadać aktualne badania lekarskie. Do zawodów dopuszczono sportowców spoza granic naszego kraju.
Program zawodów rozłożono na trzy bloki startowe, które rozegrano w dwóch dniach. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonał organizator na podstawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni w okresie 15 miesięcy poprzedzających imprezę. Każdy zawodnik miał prawo startu w dwóch konkurencjach - do wyboru - w jednym bloku startowym. Do udziału w zawodach zgłosiło się pięciuset siedemdziesięciu pięciu zawodników z dziewięćdziesięciu dwóch klubów pływackich. Nasze miasto było reprezentowane przez Norberta Zacharzyńskiego z Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik Krasnystaw działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krasnymstawie. W czasie zawodów obowiązywały przepisy PZP i FINA.
Miło poinformować, że wśród nagrodzonych medalami zawodników znalazł się krasnostawianin – Norbert Zacharzyński, który wywalczył:
  • trzecie miejsce na dystansie dwustu metrów stylem klasycznym,
  • pierwsze miejsce na dystansie stu metrówstylem klasycznym, na tym samym dystansie stylem zmiennym był również pierwszy,
  • w kolejnym swoim starcie na dystansie pięćdziesięciu metrów stylem klasycznym wywalczył pierwsze miejsce.
Norbert został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w stylu klasycznym w swojej kategorii wiekowej uzyskując 1211 punktów za czasy uzyskane na trzech dystansach w stylu klasycznym.
Sukcesy Norberta Zacharzyńskiego są związane z wyborem dobrej linii sportowej kształtującej młodego zawodnika, nie bez znaczenia są badania sportowca pod względem zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych i wydolności organizmu. Starty w zawodach mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Klubu przez Urząd Miasta Krasnystaw i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
Gratulacje dla zawodnikaza godne reprezentowanie naszego miasta w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Andrzej Miciuła

IV Runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów Open


Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat

W dniach 13-15.07.2018 r. odbyły się w Oświęcimiu Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat. Bardzo dobrze zaprezentował się w nich zawodnik UKS Wodnik Krasnystaw Norbert Zacharzyński zdobywając: IV miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym oraz zdobywając dwa brązowe medale na 100m i 200m stylem klasycznym. 

Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu

W dniach 16 – 17.06.2018 roku odbyły się Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu. UKS Wodnik Krasnystaw uzyskał w klasyfikacji medalowej trzecie miejsce.


SUKCES naszych zawodników w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach  Młodzików 12 – 13 lat
w Lublinie

W minioną sobotę odbyła się I runda Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 – 13 Lat. Pod taką nazwą kryją się nieoficjalne Mistrzostwa Polski dla tych roczników. Zawody przeprowadzono na pływalni Aqua przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.
Organizatorami zawodów byli: Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, KS Olimpia i MOSiR w Lublinie.
W programie zawodów znalazły się dystanse od stu metrów do czterystu metrów, które młodzi sportowcy pokonywali w zależności od kategorii wiekowej różnymi stylami pływackimi. Na koniec zawodów odbyły się sztafety. Zgłoszenia zostały zweryfikowane wg zasad generalnych i regulaminu mistrzostw.
W zawodach uczestniczyło piętnaście klubów pływackich z województwa lubelskiego, w sumie w zawodach uczestniczyło stu pięćdziesięciu dziewięciu zawodników. Nasze miasto reprezentował Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw działający przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie.
W skład reprezentacji weszli:
  • Adrianna Chmielewska,
  • Laura Stawska,
  • Michał Terlecki,
  • Wojciech Sławacki.
Zawody przebiegły w miłej sportowej atmosferze. W trakcie trwania zmagań sportowych doszło do wielokrotnego pobicia własnych rekordów życiowych przez zawodników, co świadczy o prawidłowym kierunku szkolenia sportowego. W klasyfikacji medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zajął trzecie miejsce zdobywając dwanaście medali: sześć złotych, jeden srebrny i pięć brązowych medali. W sztafetach „krasnostawska czwórka” nie miała sobie równych wygrywając sztafetę mieszaną w stylu zmiennym i sztafetę 4 x 50 metrów stylem dowolnym. Dwóch naszych zawodników zostało nagrodzonych statuetkami w klasyfikacji na najlepszego zawodnika: drugie miejsce zajął Wojciech Sławacki a trzecie Michał Terlecki. Szczegóły znajdują się na megatiming w zakładce centralne.

Gratulacje dla krasnostawian za wspaniałą postawę sportową.
Andrzej Miciuła