VI Runda KLP "Szuwarek" - FINAŁ - 22.11.2015r.


Podsumowanie Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek 2015

W minioną niedzielę 22 listopada na basenie przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie odbyła się Szósta Finałowa Runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek 2015. Były to zawody na których dokonano podsumowania całorocznej rywalizacji młodych sportowców z województwa lubelskiego. Organizacji zawodów podjęli się: Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” działający przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie i Miejski OśrodekSportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Liga pływacka odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw. 
Na początku zawodów odbyła się miła ceremonia wręczenia statuetek i medali dla zawodników UKS Wodnik Krasnystaw i ich trenera za Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10, 11 lat. Dekoracji z ramienia Polskiego Związku Pływackiego dokonał Pan Ryszard Kowalczyk trener i wychowawca wielu znanych i utytułowanych zawodników Polskich. Miło nam kolejny raz donieść, że w kategorii chłopców dziesięcioletnich zwyciężył reprezentant Krasnegostawu Wojciech Sławacki, czwarte miejsce wywalczył Hubert Pylak a Michał Terlecki zajął miejsce ósme. Zespołowo krasnostawski klub uplasował się na miejscu szóstym w Polsce na sto siedemdziesiąt klubów uczestniczących w tych zawodach. 
W VI Rundzie Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek wzięło udział szesnaście klubów pływackich z województwa lubelskiego w sumie do zawodów zgłoszono dwustu dwudziestu czterech zawodników. Z Krasnegostawu wystartowała dwudziestodziewięcioosobowa ekipa z UKS „Wodnik Krasnystaw”.

Zawody przeprowadzone były seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem.
Zawody rozegrane były w następujących kategoriach wiekowych oddzielnie dziewczęta i chłopcy:
 • I kategoria – rocznik 2008 i młodsi
 • II kategoria – rocznik 2007
 • III kategoria – rocznik 2006
 • IV kategoria – rocznik 2005
 • V kategoria – rocznik 2004 – 2003
 • VI kategoria – rocznik 2002 –2001
Zawody były bardzo wymagające pod względem wydolności organizmu, ponieważ pokonywano odcinki od dwudziestu pięciu do czterystu metrów, różnymi stylami pływackimi w zależności od wieku zawodników. Były również trudne ze względu na elementy techniczne – nie obyło się bez dyskwalifikacji. Każdy zawodnik miał prawo startu w dwóch konkurencjach. Nad zgodnym z przepisami PZP przebiegiem zawodów czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziów Pływania pod kierunkiem Pani Krystyny Dziedziny sędzi klasy związkowej.
W statystyce medalowej Szóstą Rundę Krasnostawskiej Ligi Pływackiej wygrał UKS „Wodnik Krasnystaw” zdobywając siedem złotych medali, cztery srebrne i siedem brązowych medali na drugim miejscu znalazła się Olimpia Lublin a na trzecim Fala Kraśnik.
Krasnostawska Liga Pływacka „Szuwarek” 2015 była cyklem sześciu zawodów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 –14 lat. Organizatorzy tego projektu kierując się dobrem najmłodszych sportowców pragnęli stworzyć najlepsze warunki do ich sprawnego przebiegu. Priorytetem stały się zawody dostępne dla wszystkich zawodników i klubów. By tak się mogło stać skorzystano ze wsparcia finansowego Urzędu Miasta Krasnystaw. Miejscem spotkań była kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Wieloletnia dobra współpraca MOSiR Krasnystaw i UKS „Wodnik Krasnystaw” daje dobre prognozy na przyszłość w tworzeniu tradycji pływania sportowego w Krasnymstawie. Początki ligi były bardzo trudne. Zdobywaliśmy wiedzę o pływaniu sportowym, z naszej inicjatywy wyszkolono sędziów pływania, organizujemy systematyczne szkolenia dla dzieci, młodzieży i kadry instruktorsko-trenerskiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W podsumowaniu końcowym za całość ligi sześciu najlepszych uczestników ligi zostało udekorowanych pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Dekoracji dokonali:
Pan Janusz Szpak - Starosta Powiatu Krasnostawskiego,
Pan Krzysztof Gałan - Sekretarz Urzędu Miasta Krasnystaw,
Pani Agnieszka Pocińska–Bartnik – Radna Rady Miasta Krasnystaw,
Pan Szczepan Olchowski – Dyrektor MOSiR Krasnystaw.
Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację Krasnostawslkiej Ligi Pływackiej.

Prezes UKS Wodnik Krasnystaw

Andrzej Miciuła

V Runda KLP "Szuwarek" - 25.10.2015r.IV Runda KLP "Szuwarek" - 27.09.2015r.


Po wakacyjnej przerwie ruszyła Krasnostawska Liga Pływacka „Szuwarek” 2015.

Czwartą Rundę Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” przeprowadzono na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. Zawody odbyły się w minioną niedzielę 27.09.2015 roku w godzinach od dziesiątej do dwunastej trzydzieści.
Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub Sportowy Wodnik Krasnystaw działający przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie oraz Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Krasnymstawie. Ta cykliczna impreza sportowa mogła odbywać się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krasnystaw. W niedzielnych zawodach uczestniczyło stu pięćdziesięciu jeden zawodników z szesnastu klubów pływackich zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim.
Po raz pierwszy w krasnostawskiej lidze uczestniczył nowopowstały Klub Sportowy Spartan Lublin. Najodleglejszym klubem, z którego przyjechali zawodnicy na zawody w Krasnymstawie był AZS AWF Biała Podlaska. Rywalizacja sportowa odbyła się pod okiem Krasnostawskiej Podkomisji Sędziowskiej, której przewodniczyła sędzia klasy związkowej Pani Krystyna Dziedzina. Zawody przeprowadzone zostały seriami na czas. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami PZP i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem. Zawody rozegrane zostały w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy:
 • · I kategoria – rocznik 2008 i młodsi
 • · II kategoria – rocznik 2007
 • · III kategoria – rocznik 2006
 • · IV kategoria – rocznik 2005
 • · V kategoria – rocznik 2004 -2003
 • · VI kategoria – rocznik 2002 –2001
Nagrodami w każdej rundzie „Ligi Szuwarek” są dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji. W klasyfikacji końcowej całej edycji „Ligi Szuwarek” we wszystkich kategoriach wiekowych puchary i nagrody rzeczowe otrzymują trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników, tzn. tych, którzy w całej edycji uzyskali największe ilości punktów liczonych w każdej rundzie.
Program konkurencji Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” obejmował dwadzieścia cztery serie, w których zawodnicy rywalizowali czterema stylami pływackimi na dystansach od dwudziestu pięciu do dwustu metrów, w zależności od kategorii pływackiej.
W czasie trwania rywalizacji sportowej doszło do uzyskania wielu bardzo dobrych wyników w różnych kategoriach wiekowych w skali kraju. Należy podkreślić, że w zawodach uczestniczyli sportowcy, którzy zajmują w swoich kategoriach wiekowych czołowe miejsca w Polsce. W statystyce medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zajął pierwsze miejsce wyprzedzając o cztery medale Olimpię Lublin. Szczegóły znajdują się na www.megatiming.pl  w zakładce okręgowe.
Dobry występ krasnostawskich sportowców mógł mieć miejsce dzięki zaangażowaniu ich rodziców. Pływanie sportowe w Krasnymstawie rozwija się, „głośno” o nim w województwie i kraju dzięki wynikom sportowym. Przyznano miastu organizację rundy finałowej Wojewódzkiej Ligi Dzieci 11 – 12 lat, która odbędzie się 28.11.2015 roku.
System szkolenia prowadzony przez klub sprawdza się i oby tak dalej.
Prezes UKS Wodnik Krasnystaw
Andrzej Miciuła
Nasz Klub reprezentowało 36 dzieci, w klasyfikacji medalowej zajęliśmy 1 miejsce; zdobywając 22 medale:
 • 8 medali złotych,
 • 4 medale srebrne,
 • 10 medali brązowych.
Gratulacje dla wszytkich dzieci za tak wspaniałe wyniki.
Podczas zawodów nasza zawodniczka Ania Terlecka osiągnęła w tym sezonie najlepszy wynik w Polsce w swojej kategorii wiekowej płynąc 100 m. stylem klasycznym.
www.swimranking.net

III Runda KLP "Szuwarek" - 26.04.2015r.II Runda KLP "Szuwarek" - 22.03.2015r.


Prestiżowe zawody pływackie w Krasnymstawie.
Rekordowa liczba startujących klubów pływackich i uczestników.


W minioną niedzielę 22 marca 2015 roku na krytej pływalni przy ulicy Piłsudskiego 52a w Krasnymstawie odbyła się druga runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek 2015. Organizatorami tej cyklicznej imprezy sportowej był Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw” działający przy Zespole Szkół nr1 w Krasnymstawie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Zawody przeprowadzone były seriami na czas.
Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpiło na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływania i Światowej Federacji Pływackiej. Zgłoszone czasy zawodników dziesięcioletnich
i starszych zostały zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem. Zawody rozegrane zostały w następujących ategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
 • · I kategoria –rocznik 2008i młodsi
 • · II kategoria –rocznik 2007
 • · III kategoria –rocznik 2006
 • · IV kategoria –rocznik 2005
 • · V kategoria –rocznik 2004 -2003
 • · VI kategoria – rocznik 2002 – 2001
Na program zawodów składały się dwa style pływackie, które w zależności od kategorii wiekowej pokonywano od dwudziestu pięciu do dwustu metrów. Wyjątek stanowiła kategoria dzieci urodzonych w roku 2008 i młodszych, która miała do przepłynięcia jeden raz stylem grzbietowym.
W zawodach wzięło udział siedemnaście klubów pływackich zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim. Pierwszy raz uczestniczyła w krasnostawskich zawodach Świdnicka Szkoła Pływania. Najdłuższą drogę do pokonania na zawody miał Klub Sportowy AZS AWF Biała Podlaska. W sumie w zawodach uczestniczyło dwustu siedemdziesięciu dwóch zawodników.
Na zawody specjalnie rozebrano tor wypłacony, co w znacznym stopniu skróciło czas ich trwania. Przeprowadzono dwadzieścia dwie konkurencje we wspomnianych kategoriach wiekowych. Nad rzetelnym przebiegiem zawodów czuwała Krasnostawska Podkomisja Sędziowska pod kierunkiem sędzi klasy związkowej Pani Krystyny Dziedziny.
Publiczność, która „po brzegi” wypełniła „krasnostawską arenę pływacką” była świadkiem wspaniałej sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży, reagowała żywiołowo, ale kulturalnie. Założone cele Krasnostawskiej Ligi Pływackiej Szuwarek 2015 w czasie trwania drugiej rundy zostały zrealizowane.
W statystyce medalowej UKS Wodnik Krasnystaw zajął pierwsze miejsce wyprzedzając o dwa punkty Olimpię Lublin. Złożyły się na to wysokie miejsca dzieci i młodzieży zdobyte w poszczególnych kategoriach wiekowych: Adrianny Chmielewskiej, Wojciecha Sławackiego, Huberta Pylaka, Michała Terleckiego, Norberta Zacharzyńskiego, Piotra Korzeniowskiego, Anny Terleckiej, Julii Banach, Pawła Korzeniowskiego, Aleksandry Poszytek, Piotra Źrubka, Martyny Żuk. Szczegółowe informacje znajdują się na megatiming.pl
Miło było słuchać pochlebnych opinii dotyczących organizacji zawodów płynących z ust przyjezdnych: rodziców, trenerów i działaczy z innych klubów pływackich. Zarówno te jak i ilość startujących klubów, uczestników oraz uzyskiwane rezultaty podnoszą rangę zawodów o których możemy powiedzieć, że są prestiżowe. To dobra promocja naszego miasta w województwie lubelskim.
Gratulacje dla wszystkich uczestników zawodów za osiągnięcia sportowe. Serdeczne podziękowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie za nieocenioną pomoc przy organizacji zawodów. Bardzo dziękuję zaangażowanym rodzicom przy organizacji i sprawnym przebiegu niedzielnego wydarzenia sportowego.
Andrzej Miciuła

I Runda KLP "Szuwarek" - 28.02.2015r.


Dobra kondycja Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw”

W minioną sobotę 28 lutego na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie miała miejsce inauguracja nowego roku pływackiego. Była nią pierwsza runda Krasnostawskiej Ligi Pływackiej „Szuwarek” 2015.
Krasnostawska Liga Pływacka „Szuwarek” 2015 jest cyklem sześciu zawodów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 14 lat. Organizatorzy tego projektu kierując się dobrem najmłodszych sportowców pragną stworzyć najlepsze warunki do ich sprawnego przebiegu. Priorytetem stały się zawody dostępne dla wszystkich zawodników i klubów. By tak się mogło stać skorzystano ze wsparcia finansowego Urzędu Miasta Krasnystaw. Miejscem spotkań będzie kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Wieloletnia współpraca MOSiR Krasnystaw i UKS „Wodnik Krasnystaw” daje dobre prognozy na przyszłość w tworzeniu tradycji pływania sportowego w Krasnymstawie. Początki ligi były bardzo trudne. Zdobywaliśmy wiedzę o pływaniu sportowym, z naszej inicjatywy wyszkolono sędziów pływania, organizujemy systematyczne szkolenia dla dzieci, młodzieży i kadry instruktorsko-trenerskiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W tym roku współpracujemy z Panem Ryszardem Kowalczykiem z Puław, trenerem najlepszego zawodnika naszego regionu Konrada Czerniaka. 
Główne cele zawodów to:
 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja pływania w środowisku krasnostawskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych.
 3. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych związanych z aktywnością ruchową przez całe życie.
 4. Promowanie walorów pływania dotyczących: bezpieczeństwa, zdrowia, naturalnej zabawy, sportu.
 5. Integracja między zawodnikami i klubami pływackimi.
 6. Przygotowanie młodych sportowców do rywalizacji sportowej i umiejętnego przeżywania sukcesu i porażki na zawodach.
Regulamin zawodów: 
Zawody przeprowadzone będą seriami na czas. Rozstawienie zawodników nastąpi na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami PZP i FINA, zgłoszone czasy zawodników 10 letnich i starszych zostaną zweryfikowane zgodnie ze swimrankigiem. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy: 
I kategoria –rocznik 2008 i młodsi
II kategoria –rocznik 2007
III kategoria –rocznik 2006
IV kategoria –rocznik 2005
V kategoria –rocznik 2004–2003
VI kategoria –rocznik 2002–2001
Z krasnostawskiego zaproszenia na zawody skorzystało piętnaście klubów pływackich zrzeszonych w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim. Po raz pierwszy w Krasnymstawie gościł Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W sumie w zawodach uczestniczyło dwustu pięćdziesięciu dwóch zawodników.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Hanna Mazurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu, Pani Marzena Morylowska Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, Pan Szczepan Olchowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pan Ryszard Kowalczyk.
Uroczystego otwarcia ligi pływackiej dokonała Pani Burmistrz po którym przystąpiono do rywalizacji sportowej. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska pod kierunkiem Pani Krystyny Dziedziny sędzi klasy związkowej. Na uwagę zasługuje bardzo sprawna organizacja zawodów, było to „mistrzostwo” przy tak rekordowej liczbie uczestników. 
W konkurencji medalowej UKS "Wodnik Krasnystaw" zwyciężył - złożyły się na to wysokie miejsca dzieci i młodzieży zdobyte w swoich kategoriach wiekowych. Dowodzi to, że cała energia która została skierowana na system szkolenia sprawdza się. Szczegółowe informacje dotyczące wyników zawodów znajdują się na megatiming.
Andrzej Miciuła