Szkółka motorowodna

Szkółka motorowodna jest jednym z obszarów działania  UKS "Wodnik Krasnystaw". Należy do struktury organizacyjnej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie a bezpośrednio podlega Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego. Zrzesza wszystkich chętnych, zainteresowanych pływaniem łodzią z silnikiem zaburtowym. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych osoby zainteresowane poznają tajniki: nawigacji, meteorologii, locji, ratownictwa, manewrowania jachtem. Poznają budowę i obsługę silników, zgłębiają wiedzę o jachtach motorowych, zaznajamiają się z przepisami prawnymi. Głównymi celami szkółki motorowodnej są: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, popularyzacja bezpiecznego wypoczynku nad wodą, nauka udzielania pomocy poszkodowanemu znajdującemu się w wodzie, rozwijanie umiejętności: pływania łodzią motorową, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pierwszej pomocy poszkodowanemu w wodzie. Miejscem odbywania się zajęć jest Zespół Szkół Nr1 w Krasnymstawie, kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, rzeka Wieprz, Jezioro Białe. Zarząd UKS „WODNIK” wychodząc naprzeciw zainteresowaniom swoich podopiecznych, składa projekty do Urzędu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie o wsparcie finansowe i taką pomoc otrzymuje. Członkowie szkółki motorowodnej są przygotowywani poprzez system kursów i szkoleń do egzaminu na patent sternika motorowodnego