Młodzieżowa Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działa przy UKS "WODNIK". Należy do struktury organizacyjnej Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Zrzesza krasnostawską młodzież, najczęściej wychowanków klubu "Wodnik". Na zajęciach teoretycznych i praktycznych kontynuuje przygodę wodniacką, po nauce pływania i pływaniu sportowym.


Głównymi celami drużyny są: poznanie zasad bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą, popularyzacja bezpiecznego wypoczynku nad wodą, nauka udzielania pomocy poszkodowanemu, rozwijanie umiejętności: pływania łodzią motorową, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pierwszej pomocy w wodzie. Miejscem prowadzenia zajęć jest Zespół Szkół Nr1 w Krasnymstawie, kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, rzeka Wieprz, Jezioro Białe. Zarząd UKS „WODNIK” wychodząc naprzeciw zainteresowaniom swoich podopiecznych, składa projekty do Urzędu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie o wsparcie finansowe i taką pomoc otrzymuje. Członkowie Młodzieżowej Drużyny WOPR są przygotowywani poprzez system kursów i szkoleń do zawodu ratownika WOPR


Etapami w zdobywaniu uprawnień są:

-młodszy ratownik WOPR (w kursie można uczestniczyć po ukończeniu dwunastego roku życia), -kurs na patent sternika motorowodnego (również po ukończeniu dwunastego roku życia),-kurs na ratownika WOPR (po ukończeniu szesnastego roku życia).

Klub roztacza opiekę merytoryczną nad swoimi członkami, współpracuje z różnymi instytucjami i związkami: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie, Polskim Związkiem Wędkarskim, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Polskim Związkiem Żeglarskim.


Założycielem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny WOPR z ramienia klubu jest ratownik WOPR Andrzej Miciuła.